Rozpoczynamy remont kolejnej drogi gminnej

DSC 4961

Jak już wiemy, poprawa stanu infrastruktury drogowej jest jednym z priorytetów obecnych władz gminy. A gdy dochodzi do tego jeszcze możliwość pozyskania środków zewnętrznych, inwestycje te realizowane są w imponującym zakresie. Kolejną drogą, która w najbliższym czasie znacznie zmieni swój wygląd, jest ul. Lipowa w Spytkowicach i część ul. Nadwiślańskiej w Lipowej. Stosowną umowę na wykonanie tego zadania podpisał 14 lipca 2020 r. wójt gminy Mariusz Krystian.

Realizacja inwestycji polegać będzie na przygotowaniu podłoża, wykonaniu nowej nawierzchni jezdni, budowie poboczy, remoncie istniejących zjazdów, a także wykonaniu odwodnienia i stosownego oznakowania. Łącznie wyremontowany zostanie odcinek o długości blisko 850 metrów.

Zgodnie z umową koszt remontu wyniesie 236 tysięcy złotych, a prace wykona Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe „DROG-BUD” Spytkowice. Co najważniejsze, przebudowa tej ulicy otrzymała dofinansowanie zewnętrzne w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (FDS).

Warto dodać, że tylko w Małopolsce, całkowite dofinansowanie z Funduszu wyniesie 202,5 mln złotych, z czego 102,6 mln złotych będzie przeznaczone na zadania powiatowe, a za 99,9 mln złotych zostaną zrealizowane zadania gminne. Łącznie wsparcie uzyska 170 zadań, w tym 42 powiatowe i 128 gminnych.

 

[g=Podpisanie-umowy-Lipowa-Nadwislanska]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //