Rusza kolejny etap remontów dróg gminnych

2

Samorząd gminy Spytkowice od wielu lat dba o to, aby stan dróg gminnych był w jak najlepszym stanie. Druga połowa bieżącego roku rozpoczyna się w tym zakresie bardzo mocnym akcentem. 4 lipca Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian podpisał umowy na realizację remontów dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. W ramach inwestycji zostaną wykonane remonty niżej wymienionych ulic:

  • ul. Nowa w Spytkowicach,
  • ul. Spadzista w Spytkowicach,
  • ul. Bożego Ciała w Spytkowicach,
  • ul. Jutrzenki w Ryczowie,
  • ul. Piotra i Pawła w Miejscu.

Realizacja inwestycji polegać będzie m.in. na robotach pomiarowych, cięciu nawierzchni asfaltowej wraz z jej rozbiórką oraz frezowaniu nawierzchni. Ponadto wykonane zostanie profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie nowej podbudowy tłuczniem lub wyrównanie istniejącej, a także wykonanie warstwy wiążącej, warstwy ścieralnej oraz poboczy.

Zgodnie z parafowanymi umowami koszt remontu w/w ulic wyniesie ponad 910 tysięcy złotych, a prace wykona Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe „DROG-BUD” Spytkowice.

Przypomnijmy, że na usuwanie skutków klęsk żywiołowych nasz samorząd otrzymał 770 tysięcy złotych. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, a nikt nie zakłada innego scenariusza, to w drugiej połowie sierpnia Mieszkańcy tych ulic będą mogli korzystać z ich nowej nawierzchni.

 

[g=Remont-drog-podpisanie-umow-2019]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //