Rusza kolejny etap remontów dróg gminnych

2

Samorząd gminy Spytkowice od wielu lat dba o to, aby stan dróg gminnych był w jak najlepszym stanie. Druga połowa bieżącego roku rozpoczyna się w tym zakresie bardzo mocnym akcentem. 4 lipca Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian podpisał umowy na realizację remontów dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. W ramach inwestycji zostaną wykonane remonty niżej wymienionych ulic:

  • ul. Nowa w Spytkowicach,
  • ul. Spadzista w Spytkowicach,
  • ul. Bożego Ciała w Spytkowicach,
  • ul. Jutrzenki w Ryczowie,
  • ul. Piotra i Pawła w Miejscu.

Realizacja inwestycji polegać będzie m.in. na robotach pomiarowych, cięciu nawierzchni asfaltowej wraz z jej rozbiórką oraz frezowaniu nawierzchni. Ponadto wykonane zostanie profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie nowej podbudowy tłuczniem lub wyrównanie istniejącej, a także wykonanie warstwy wiążącej, warstwy ścieralnej oraz poboczy.

Zgodnie z parafowanymi umowami koszt remontu w/w ulic wyniesie ponad 910 tysięcy złotych, a prace wykona Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe „DROG-BUD” Spytkowice.

Przypomnijmy, że na usuwanie skutków klęsk żywiołowych nasz samorząd otrzymał 770 tysięcy złotych. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, a nikt nie zakłada innego scenariusza, to w drugiej połowie sierpnia Mieszkańcy tych ulic będą mogli korzystać z ich nowej nawierzchni.

 

[g=Remont-drog-podpisanie-umow-2019]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //