Sołtysi aktywni jak zawsze

6

Lipiec to czas podsumowania aktywności sołtysów w danym roku. Nieustannie podejmują oni działania zmierzające do zaspokojenia najpilniejszych potrzeb Mieszkańców, korzystając przy okazji ze środków finansowych z tzw. rezerwy sołeckiej, przyznanej zgodnie z możliwościami każdego z sołectw. W okresie od stycznia do czerwca sołtysi podjęli następujące działania:

W Spytkowicach dokończono udrożnienie rowu i montaż korytek w rejonie ul. Polnej i ul. Nad Kanałem. Utwardzono także drogę dojazdową do posesji w Spytkowicach - Przewozie oraz drogę przy sklepie Dąb w spytkowickim rynku. Część środków finansowych została przekazana na zakup kruszywa, niezbędnego do remontu dalszej części ul. Podwale. Pani Sołtys dofinansowała również działalność organizacji społecznych z terenu sołectwa.

W Ryczowie, dzięki zaangażowaniu pracowników interwencyjnych wyczyszczono rów oraz zamontowano korytka w rejonie ul. Stadionowej. Ponadto dokonano rekultywacji terenu przy Wiejskim Domu Kultury oraz przemalowano, zniszczony przez wandali, przystanek autobusowy przy ul. Oświęcimskiej. Sołtys wsi przekazał również środki finansowe dla klubu sportowego i straży pożarnej.

Sołtys wsi Bachowice skupił się w pierwszym półroczu na remoncie dróg na terenie sołectwa. Dzięki temu utwardzono kamieniem drogę przy ul. Rzemieślniczej oraz drogę dojazdową do działek za boiskiem sportowym. Ponadto zakupiono i wykorzystano frez asfaltowy do modernizacji drogi dojazdowej do posesji przy ul. Kaniów oraz drogi przez las, łączącą ul. Kaniów z drogą powiatową nr 1772K w Zygodowicach.

W Miejscu, Sołtys wsi przekazał środki na zakup 60 ton kamienia oraz utwardzenie ul. Na Stawach. Ponadto zakupione zostało umundurowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej, laptop dla Koła Gospodyń Wiejskich oraz tablica pamiątkowa, upamiętniająca 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II.

Sołtys Półwsi przekazał środki finansowe na wsparcie klubu sportowego oraz montaż klimatyzatorów w Domu Strażaka. Dzięki pomocy pracowników interwencyjnych, udało się wyczyścić rowy na ul. św. Floriana i ul. Leśnej, a także korytka przy ul. Kolejowej i ul. Kulowskiej. Odmulono również przepust w ciągu ul. Wąwozowej. Ponadto wyczyszczono studzienki oraz kratki ściekowe na terenie sołectwa.

W Lipowej, dzięki pracy pracowników interwencyjnych, udało się posprzątać i uporządkować teren w obrębie Wiejskiego Domu Kultury, a także przeprowadzić koszenie traw na terenie całego sołectwa.

Warto podkreślić, że wszyscy sołtysi w trakcie tego półrocza, prowadzili różne działania estetyzacyjne polegające m.in. na wykaszaniu traw i innych pracach porządkowych. Ambitne plany na drugą połowę roku sprawiają, że z niecierpliwością czekamy na ich końcowe efekty.

 

[g=Prace-soltysow-czerwiec-2020]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //