Spotkanie dotyczące nowych zasad szacowania szkód łowieckich

3

Na prośbę rolników, 8 maja w Wiejskim Domu Kultury w Bachowicach, Wójt Gminy Spytkowice wraz z Prezesem Małopolskiej Izby Rolniczej w Wadowicach zorganizował spotkanie dotyczące nowych zasad przyznawania odszkodowań za tzw. szkody łowieckie wyrządzone przez niektóre zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych.

W spotkaniu tym uczestniczyli: Pan Mariusz Krystian – Wójt Gminy Spytkowice, Pan Ryszard Czaicki - Prezes Małopolskiej Izby Rolniczej, Pan Wojciech Wójcik – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wadowicach, Pani Marta Wojdyło – Nadleśnictwo Andrychów, Pan Bogusław Antos – Wójt Gminy Brzeźnica, Pan Marek Bagier – OHZ Zator i Koło łowieckie KRUK w Zatorze, Pan Michał Gołda – OHZ Zator, Pan Krzysztof Piotrowski – Koło Łowieckie HUBERT w Ryczowie, sołtysi Gminy Spytkowice, sołtysi Gminy Brzeźnica oraz zainteresowani rolnicy.

Nowe prawo łowieckie, które obowiązuje od 1 kwietnia 2018 r. nakłada na sołtysów szacowanie szkód w uprawach rolnych. Zgodnie z tymi zmianami, szacowanie szkód będzie przeprowadzać 3-osobowa komisja złożona z rolnika, na którego ziemi doszło do szkody, przedstawiciela koła łowieckiego, czyli zazwyczaj zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego oraz sołtysa wsi. Wniosek o oszacowanie takiego odszkodowania rolnik będzie składał teraz do Urzędu Gminy, a nie jak dotychczas, do koła łowieckiego.

Zmiana przepisów wzbudza wiele kontrowersji. Najlepszym rozwiązaniem, które zaspokoi każdą ze stron, będzie zapowiadana nowelizacja ustawy, gdzie zasady będą bardziej czytelne i sprawiedliwe.

[g=Szkody-lowieckie]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup