Spytkowice w czołówce gmin selektywnie zbierających odpady

recykling

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2018 r. w Polsce zebrano selektywnie ponad 3,6 mln ton (29 procent ogółu wytworzonych odpadów komunalnych), co oznacza wzrost ilości tych odpadów o 11 procent w stosunku do roku poprzedniego.

Główny Urząd Statystyczny opublikował zestawienie gmin według uzyskanych poziomów selektywnej zbiórki odpadów w relacji do ogółu odpadów komunalnych zebranych w ciągu 2018 roku.

Jak wyjaśnił GUS, wskaźnik „Odpady komunalne zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych zebranych w ciągu roku" za 2018 r. stanowi udział procentowy odpadów odebranych/zebranych selektywnie z gospodarstw domowych oraz innych źródeł w całym strumieniu odebranych/zebranych odpadów komunalnych, włączając odpady zmieszane.

Urząd podkreślił, że wskaźnik ten dotyczy zbiórki selektywnej, a nie procesów przetwarzania odpadów i nie jest wskaźnikiem ilościowym opisującym zjawisko recyklingu. Według GUS dane do wyliczania wskaźnika gromadzone są na formularzu M-09 „Sprawozdanie o wywozie i przetwarzaniu odpadów komunalnych”, które składają podmioty prowadzące w ciągu roku sprawozdawczego działalność związaną z gospodarowaniem odpadami – w tym odbieraniem lub zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów komunalnych.

Bardzo dobry wynik we wspomnianym zestawieniu osiągnęła gmina Spytkowice. Analizując przedstawione przez Główny Urząd Statystyczny dane dowiadujemy się, że poziom selektywnej zbiórki odpadów w naszej gminie w 2018 roku wyniósł 41,7%. To drugi wynik w powiecie wadowickim oraz drugi wynik w subregionie Małopolska Zachodnia! Ponadto biorąc pod uwagę całe Województwo Małopolskie daje nam to 37. miejsce na 182 gminy. Szczegółowe dane prezentujemy w poniższych tabelach.

Powiat wadowicki

Lp.

Gmina

Udział odpadów komunalnych
zebranych selektywnie w 2018 r.

1.

Tomice

49,1%

2.

Spytkowice

41,7%

3.

Brzeźnica

35,1%

4.

Wadowice

31,4%

5.

Kalwaria Zebrzydowska

30,3%

6.

Stryszów

30,0%

7.

Wieprz

28,7%

8.

Andrychów

25,5%

9.

Lanckorona

21,0%

10.

Mucharz

14,9%

 

Małopolska Zachodnia

Lp.

Gmina

Udział odpadów komunalnych
zebranych selektywnie w 2018 r.

1.

Tomice (pow. wadowicki)

49,1%

2.

Spytkowice (pow. wadowicki)

41,7%

3.

Klucze (pow. olkuski)

38,6%

4.

Kęty (pow. oświęcimski)

36,9%

5.

Brzeźnica (pow. wadowicki)

35,1%

 

Powyższe zestawienie po raz kolejny dowodzi, że podjęte ponad 7 lat temu decyzje, zlecające zbiórkę i segregację odpadów własnej jednostce organizacyjnej tj. Zakładowi Usług Komunalnych w Spytkowicach, były przysłowiowym strzałem w 10! Nie dość, że od początku utrzymujemy najniższą w regionie stawkę pobieraną od Mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi, to jeszcze osiągnęliśmy jeden z najwyższych wskaźników segregacji zebranych odpadów. Warto podkreślić, że osiągnięty w 2018 wynik, to wynik zbliżony do poziomu recyklingu wymaganego od gmin dopiero w roku bieżącym. To pokazuje, że przyjęte założenia i ich realizacja stoją w naszym Zakładzie (obecnie Referacie Gospodarki Komunalnej) na wysokim poziomie. Osiągnięty wynik to także zasługa Mieszkańców, którzy już na poziomie swoich gospodarstw domowych dokonują świadomej segregacji wytworzonych odpadów.

Na zakończenie należy dodać, że niestety po raz kolejny lokalne portale informacyjne, a nawet sąsiednie samorządy nie wykazały się odpowiednią rzetelnością, publikując na swoich stronach internetowych informacje dotyczące gminy Spytkowice, ale tej leżącej w powiecie nowotarskim.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //