Strażacy podsumowali 2019 rok!

12

Już tradycyjnie początek roku jest okresem podsumowania działalności Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej Gminy. Tym razem Walne Zebrania sprawozdawcze odbywały się zgodnie z ustalonymi wcześniej terminami tj.:

- 2 lutego w OSP Ryczów,
- 8 lutego w OSP Miejsce,
- 15 lutego w OSP Półwieś,
- 22 lutego w OSP Spytkowice,
- 29 lutego w OSP Bachowice.

W trakcie Zebrań Zarządy Ochotniczych Straży Pożarnych przedstawiały sprawozdania ze swojej działalności za 2019 rok, zestawienia wyjazdów do działań ratowniczych, rozliczenia finansowe, jak również inne istotne informacje dotyczące bieżącej pracy. Ponadto strażacy dyskutowali nad planem działalności na rok 2020 oraz możliwych inwestycjach w użytkowane obiekty, czy sprzęt ratowniczy. W Bachowicach dokonano również oficjalnego otwarcia Domu Strażaka po zrealizowanej rozbudowie.

W punkcie obrad każdego Zebrania było także wystąpienie Wójta Gminy Spytkowice, a zarazem Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Spytkowicach, który przedstawiał kwoty, jakie Gmina wydatkowała na poszczególne OSP w 2019 roku w zakresie utrzymania gotowości bojowej wraz z kwotami udzielonych dotacji na wsparcie działalności OSP. W roku 2019 był to wydatek blisko 640 tysięcy złotych.

W zebraniach uczestniczyli druhowie - strażacy, członkowie honorowi i wspierający OSP oraz goście zaproszeni, w tym m.in.: Komendant Powiatowy PSP w Wadowicach Paweł Kwarciak, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Mariusz Krystian, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Rafał Stuglik, Radny Powiatu Wadowickiego Michał Chrząszcz, Radni Rady Gminy Spytkowice na czele z Przewodniczącym Jerzym Piórowskim, Członkowie Rad Sołeckich, a także Sołtysi wsi.

Na zakończenie należy dodać, że przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, władze Gminy oraz władze sołeckie wysoko ocenili działalność strażaków - ochotników, ich szczególne zaangażowanie w niesienie pomocy będącym w potrzebie, która często wiąże się z narażeniem własnego zdrowia i życia. Podkreślali, że jest to niezwykle cenna i zaszczytna służba na rzecz społeczności lokalnej.

 

[g=Zebrania-sprawozdawcze-OSP-2020]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //