Stypendia za pierwszy semestr rozdane!

18

Za nami IV Sesja Rady Gminy Spytkowice. Sesja wyjątkowa, albowiem jej tematem przewodnim było wręczenie dyplomów uczniom, nagrodzonym w ramach Gminnego Programu Stypendialnego za bardzo dobre wyniki w nauce. Listę nagrodzonych przedstawiamy w dalszej części artykułu.

Po przyjęciu porządku obrad, Wójt Gminy Mariusz Krystian tradycyjnie przedstawił informację o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej Sesji oraz informację o działalności i funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym. W tym punkcie Wójt poinformował m.in. o rozmowach z przedstawicielami firmy Malbus w sprawie przewozu osób na linii regularnej Spytkowice-Kraków. Dzięki współpracy gminy Spytkowice z gminą Brzeźnica oraz prowadzonej dyskusji z szefostwem firmy udało się oddalić na chwilę obecną widmo zejścia przewoźnika z trasy. Ponadto Wójt odbył spotkanie z przedstawicielami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie zasad gospodarowania wodami pochodzącymi z planowanej rozbudowy oczyszczalni ścieków, jak również zadań inwestycyjnych i utrzymaniowych na terenie gminy Spytkowice realizowanych przez tę instytucję. W okresie międzysesyjnym Wójt odbył istotne z punktu widzenia naszej gminy spotkania z Wojewodą Małopolskim, Marszałkiem Województwa Małopolskiego oraz Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych w Warszawie w sprawach związanych z planami i potrzebami gminy Spytkowice.

Po przedstawieniu informacji nadszedł czas na najmilszy akcent Sesji, czyli wspomniane już wyżej, wręczenie dyplomów uczniom za bardzo dobre wyniki w nauce w I semestrze roku szkolnego 2018/2019. Do grona stypendystów dołączyli:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie:
Dagmara Bałys – średnia ocen 5,64
Wiktoria Ściera - średnia ocen 5,33

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach:
Dominik Bobik - średnia ocen 5,55
Julia Strzała - średnia ocen 5,45
Jan Przytuła - średnia ocen 5,91
Dominika Latko - średnia ocen 5,33
Zuzanna Orlik - średnia ocen 5,2
Emilia Balonek - średnia ocen 5,2

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach:
Dawid Gniadek – średnia ocen 5,2
Gabriela Żmuda - średnia ocen 5,4

Wszyscy uczniowie otrzymali stypendium w wysokości 500 zł. Wręczenia dyplomów oraz symbolicznych czeków dokonał Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian oraz Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice Jerzy Piórowski. Stypendystom serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników życząc dalszych sukcesów.

W dalszej części obrad Radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi wadowickiemu, a także rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy na rok 2020 środków stanowiących fundusz sołecki. Ponadto rozpatrzyli uchwały dot. określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez gminę Spytkowice oraz podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy. Radni podjęli także niezwykle ważną dla Mieszkańców uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. O szczegółach dotyczących tej uchwały piszemy w osobnym artykule.

 

[g=IV-Sesja-Rada-Gminy-2019]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //