Stypendia za pierwszy semestr rozdane!

18

Za nami IV Sesja Rady Gminy Spytkowice. Sesja wyjątkowa, albowiem jej tematem przewodnim było wręczenie dyplomów uczniom, nagrodzonym w ramach Gminnego Programu Stypendialnego za bardzo dobre wyniki w nauce. Listę nagrodzonych przedstawiamy w dalszej części artykułu.

Po przyjęciu porządku obrad, Wójt Gminy Mariusz Krystian tradycyjnie przedstawił informację o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej Sesji oraz informację o działalności i funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym. W tym punkcie Wójt poinformował m.in. o rozmowach z przedstawicielami firmy Malbus w sprawie przewozu osób na linii regularnej Spytkowice-Kraków. Dzięki współpracy gminy Spytkowice z gminą Brzeźnica oraz prowadzonej dyskusji z szefostwem firmy udało się oddalić na chwilę obecną widmo zejścia przewoźnika z trasy. Ponadto Wójt odbył spotkanie z przedstawicielami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie zasad gospodarowania wodami pochodzącymi z planowanej rozbudowy oczyszczalni ścieków, jak również zadań inwestycyjnych i utrzymaniowych na terenie gminy Spytkowice realizowanych przez tę instytucję. W okresie międzysesyjnym Wójt odbył istotne z punktu widzenia naszej gminy spotkania z Wojewodą Małopolskim, Marszałkiem Województwa Małopolskiego oraz Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych w Warszawie w sprawach związanych z planami i potrzebami gminy Spytkowice.

Po przedstawieniu informacji nadszedł czas na najmilszy akcent Sesji, czyli wspomniane już wyżej, wręczenie dyplomów uczniom za bardzo dobre wyniki w nauce w I semestrze roku szkolnego 2018/2019. Do grona stypendystów dołączyli:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie:
Dagmara Bałys – średnia ocen 5,64
Wiktoria Ściera - średnia ocen 5,33

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach:
Dominik Bobik - średnia ocen 5,55
Julia Strzała - średnia ocen 5,45
Jan Przytuła - średnia ocen 5,91
Dominika Latko - średnia ocen 5,33
Zuzanna Orlik - średnia ocen 5,2
Emilia Balonek - średnia ocen 5,2

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach:
Dawid Gniadek – średnia ocen 5,2
Gabriela Żmuda - średnia ocen 5,4

Wszyscy uczniowie otrzymali stypendium w wysokości 500 zł. Wręczenia dyplomów oraz symbolicznych czeków dokonał Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian oraz Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice Jerzy Piórowski. Stypendystom serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników życząc dalszych sukcesów.

W dalszej części obrad Radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi wadowickiemu, a także rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy na rok 2020 środków stanowiących fundusz sołecki. Ponadto rozpatrzyli uchwały dot. określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez gminę Spytkowice oraz podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy. Radni podjęli także niezwykle ważną dla Mieszkańców uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. O szczegółach dotyczących tej uchwały piszemy w osobnym artykule.

 

[g=IV-Sesja-Rada-Gminy-2019]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //