Sukcesy uczniów i nauczycieli na egzaminie gimnazjalnym w ZSP w Spytkowicach

Projekt modyfikacja 1 druk

Na tegorocznym egzaminie gimnazjalnym uczniowie ZSP w Spytkowicach uzyskali wysokie wyniki, co świadczy o systematycznej i intensywnej pracy uczniów i nauczycieli. 

W części humanistycznej z przedmiotów:

- język polski uzyskali 74%, czyli szkoła znalazła się w 7 staninie,

- historia i wos uzyskali 65%, czyli również szkoła znalazła się w 7 staninie.

Wyniki te są powyżej średniej uzyskanej w gminie, powiecie oraz w województwie.

W części matematyczno-przyrodniczej z przedmiotów:

- matematyka uzyskali 54% i szkoła znalazła się w 6 staninie,

- przyrodniczych: biologia, chemia, fizyka, geografia uzyskali 59%, co również oznacza 6 stanin.

Wyniki z przedmiotów przyrodniczych są powyżej średniej naszej gminy oraz województwa.

Jeżeli chodzi o wyniki z języków obcych są dla nas także bardzo satysfakcjonujące:

- język angielski na poziomie podstawowym uczniowie uzyskali 74% i szkoła jest w 6 staninie.

Jest to wynik powyżej średniej w gminie, powiecie i województwie.

- język niemiecki na poziomie podstawowym uczniowie uzyskali 72%.

Wynik ten jest również powyżej średniej uzyskanej w gminie, powiecie i województwie.

Na zakończenie nauki w gimnazjum aż 5 uczniów uzyskało stypendia ufundowane przez Radę Gminy Spytkowice i jak pokazują wyniki z egzaminów są one w pełni zasłużone.  Wszystkim jeszcze raz gratulujemy!!!

Mamy nadzieję, że nasi absolwenci będą kontynuować systematyczną naukę i zdobędą sukcesy w wybranych przez siebie szkołach. Trzymamy za nich kciuki!

 

Dyrekcja ZSP w Spytkowicach

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //