Sukcesy uczniów i nauczycieli na egzaminie gimnazjalnym w ZSP w Spytkowicach

Projekt modyfikacja 1 druk

Na tegorocznym egzaminie gimnazjalnym uczniowie ZSP w Spytkowicach uzyskali wysokie wyniki, co świadczy o systematycznej i intensywnej pracy uczniów i nauczycieli. 

W części humanistycznej z przedmiotów:

- język polski uzyskali 74%, czyli szkoła znalazła się w 7 staninie,

- historia i wos uzyskali 65%, czyli również szkoła znalazła się w 7 staninie.

Wyniki te są powyżej średniej uzyskanej w gminie, powiecie oraz w województwie.

W części matematyczno-przyrodniczej z przedmiotów:

- matematyka uzyskali 54% i szkoła znalazła się w 6 staninie,

- przyrodniczych: biologia, chemia, fizyka, geografia uzyskali 59%, co również oznacza 6 stanin.

Wyniki z przedmiotów przyrodniczych są powyżej średniej naszej gminy oraz województwa.

Jeżeli chodzi o wyniki z języków obcych są dla nas także bardzo satysfakcjonujące:

- język angielski na poziomie podstawowym uczniowie uzyskali 74% i szkoła jest w 6 staninie.

Jest to wynik powyżej średniej w gminie, powiecie i województwie.

- język niemiecki na poziomie podstawowym uczniowie uzyskali 72%.

Wynik ten jest również powyżej średniej uzyskanej w gminie, powiecie i województwie.

Na zakończenie nauki w gimnazjum aż 5 uczniów uzyskało stypendia ufundowane przez Radę Gminy Spytkowice i jak pokazują wyniki z egzaminów są one w pełni zasłużone.  Wszystkim jeszcze raz gratulujemy!!!

Mamy nadzieję, że nasi absolwenci będą kontynuować systematyczną naukę i zdobędą sukcesy w wybranych przez siebie szkołach. Trzymamy za nich kciuki!

 

Dyrekcja ZSP w Spytkowicach

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //