"Świeć przykładem" w gminie Spytkowice

1

Akcja „Świeć przykładem” na stałe wpisała się w kalendarz działań podejmowanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji Region Kalwaria Zebrzydowska. Już w październiku 2019 r. rozpoczęliśmy kolejną edycje naszych profilaktycznych akcji. Przedstawiciele stowarzyszenia i dzielnicowi z posterunku Policji w Spytkowicach przeprowadzili prelekcje na temat bezpiecznego poruszania dzieci po drogach, zwłaszcza po zmroku. Podczas akcji odblaski, które zostały zakupione przez gminę Spytkowice, zostały przekazane najmłodszym ze szkół z Ryczowa, Bachowic i Spytkowic.  

Celem akcji jest:
– uświadomienie dzieciom istniejących zagrożeń w drodze do szkoły;
– przybliżenie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach;
– propagowanie stosowania elementów odblaskowych;
– zmniejszenie liczby wypadków z udziałem pieszych, zwłaszcza dzieci;
– uświadomienie dorosłych: wychowawców, opiekunów, rodziców o odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci.

W trakcie prelekcji przybliżone zostały dzieciom zasady bezpiecznego poruszania się w drodze do szkoły oraz zwrócono uwagę na potrzebę noszenia elementów odblaskowych. Jedną z atrakcji spotkania były przywiezione przez przedstawiciela IPA Kalwaria Zebrzydowska czapki policyjne i koszulki stanowiące element stroju policyjnego w różnych krajach Europy.

Akcja "Świeć przykładem" cieszyła się wśród dzieci dużym zainteresowaniem, uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Już wkrótce następna edycja naszej profilaktycznej akcji, która kontynuowana będzie na terenie gmin: Stryszów, Lanckorona, Kalwaria Zebrzydowska i Andrychów.

Region IPA Kalwaria Zebrzydowska

 

[g=Swiec-przykladem-2019]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup