"Świeć przykładem" w gminie Spytkowice

1

Akcja „Świeć przykładem” na stałe wpisała się w kalendarz działań podejmowanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji Region Kalwaria Zebrzydowska. Już w październiku 2019 r. rozpoczęliśmy kolejną edycje naszych profilaktycznych akcji. Przedstawiciele stowarzyszenia i dzielnicowi z posterunku Policji w Spytkowicach przeprowadzili prelekcje na temat bezpiecznego poruszania dzieci po drogach, zwłaszcza po zmroku. Podczas akcji odblaski, które zostały zakupione przez gminę Spytkowice, zostały przekazane najmłodszym ze szkół z Ryczowa, Bachowic i Spytkowic.  

Celem akcji jest:
– uświadomienie dzieciom istniejących zagrożeń w drodze do szkoły;
– przybliżenie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach;
– propagowanie stosowania elementów odblaskowych;
– zmniejszenie liczby wypadków z udziałem pieszych, zwłaszcza dzieci;
– uświadomienie dorosłych: wychowawców, opiekunów, rodziców o odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci.

W trakcie prelekcji przybliżone zostały dzieciom zasady bezpiecznego poruszania się w drodze do szkoły oraz zwrócono uwagę na potrzebę noszenia elementów odblaskowych. Jedną z atrakcji spotkania były przywiezione przez przedstawiciela IPA Kalwaria Zebrzydowska czapki policyjne i koszulki stanowiące element stroju policyjnego w różnych krajach Europy.

Akcja "Świeć przykładem" cieszyła się wśród dzieci dużym zainteresowaniem, uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Już wkrótce następna edycja naszej profilaktycznej akcji, która kontynuowana będzie na terenie gmin: Stryszów, Lanckorona, Kalwaria Zebrzydowska i Andrychów.

Region IPA Kalwaria Zebrzydowska

 

[g=Swiec-przykladem-2019]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //