Uczniowie nagrodzeni w ramach konkursu „Bezpieczeństwo w różnych porach roku”

5

8 marca 2019 roku w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach miało miejsce podsumowanie oraz oficjalne wręczenie nagród uczestnikom konkursu „Bezpieczeństwo w różnych porach roku” zorganizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach. Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży uczących się we wszystkich placówkach oświatowych z terenu gminy i przeprowadzony został w trzech kategoriach: rysunek, komiks i film. Spośród wszystkich złożonych przez uczniów prac, komisja konkursowa nagrodziła następujące:

Kategoria RYSUNEK - uczniowie klas I-III SZKOŁA PODSTAWOWA

I miejsce - Sebastian Dębski - ZSP Ryczów
II miejsce - Maria Rzońca - ZSP Spytkowice
III miejsce - Dominik Wieczorek - ZSP Ryczów
Wyróżnienie - Emma Kwarciak - ZSP Bachowice

Kategoria KOMIKS - uczniowie klas IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA

I miejsce - Justyna Dejworek - ZSP Spytkowice
II miejsce - Radosław Smurzyński - ZSP Bachowice
III miejsce - Zofia Rybarczyk - ZSP Spytkowice
Wyróżnienie - Kamila Chrapkiewicz - ZSP Spytkowice
Wyróżnienie - Dawid Gołba - ZSP Spytkowice

Kategoria FILM - uczniowie klas VII-VIII SZKOŁA PODSTAWOWA oraz III GIMNAZJUM

I miejsce (ex aequo) - Mikołaj Szydłowski, Kamil Bobik - ZSP Bachowice
Mateusz Mostowik, Filip Szcząber, Jakub Zwydak - ZSP Spytkowice
II miejsce - Oliwia Berniak, Roksana Berniak, Julia Gurdek - ZSP Spytkowice
Wyróżnienie - Natalia Machniak, Karolina Placek, Julia Szczepańska - ZSP Bachowice
Wyróżnienie - Sara Rzońca, Patrycja Maciasz, Natalia Dukała - ZSP Spytkowice

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w związku z kolejną edycją kampanii prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pod nazwą „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny”. Jego głównym celem jest kształtowanie i propagowanie pozytywnych postaw młodych ludzi w zakresie bezpieczeństwa.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Wójt Gminy Spytkowice, Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach.

 

[g=Bezpieczenstwo-w-roznych-porach-roku-2019]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup