Program „Umiem pływać - Małe delfinki".

umiem plywac

Zakończył się program nauki pływania pn. „Umiem pływać - Małe delfinki". Program powszechnej nauki pływania był adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas I – III. Projekt realizowany jest w ramach zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży. W tym roku w programie uczestniczyło 60 uczniów ze szkół z terenu naszej gminy. Gmina Spytkowice na realizację programu nauki pływania otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze  środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

Ogólna wartość projektu wyniosła: 19.986,70 zł w tym:

  • pomoc finansowa Ministerstwa Sportu i Turystyki: 9.993,35 zł,
  • środki własne gminy: 9.993,35 zł.

Program powszechnej nauki pływania jest propozycją uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego. W ramach projektu przeprowadzono łącznie 20 godzin zajęć nauki pływania w okresie od marca 2018r. do czerwca 2018r. na Krytej Pływalni w Wadowicach przez wykwalifikowanych instruktorów pod nadzorem ratowników.

[g=umiem-plywac]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //