Program „Umiem pływać - Małe delfinki".

umiem plywac

Zakończył się program nauki pływania pn. „Umiem pływać - Małe delfinki". Program powszechnej nauki pływania był adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas I – III. Projekt realizowany jest w ramach zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży. W tym roku w programie uczestniczyło 60 uczniów ze szkół z terenu naszej gminy. Gmina Spytkowice na realizację programu nauki pływania otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze  środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

Ogólna wartość projektu wyniosła: 19.986,70 zł w tym:

  • pomoc finansowa Ministerstwa Sportu i Turystyki: 9.993,35 zł,
  • środki własne gminy: 9.993,35 zł.

Program powszechnej nauki pływania jest propozycją uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego. W ramach projektu przeprowadzono łącznie 20 godzin zajęć nauki pływania w okresie od marca 2018r. do czerwca 2018r. na Krytej Pływalni w Wadowicach przez wykwalifikowanych instruktorów pod nadzorem ratowników.

[g=umiem-plywac]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup