Umowy na remont kolejnych dróg gminnych podpisane

DSC 8683

W gminie Spytkowice inwestycje drogowe nadal idą pełną parą. Za nami już remont pięciu dróg gminnych o łącznej długości 2,1 km, a przed nami remont kolejnych dróg na terenie sołectw: Spytkowice, Ryczów, Półwieś i Lipowa. Stosowne umowy w tym zakresie w ostatnim czasie podpisał Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian. W ramach inwestycji zostaną wykonane remonty niżej wymienionych ulic:

  • ul. Konwaliowa w Spytkowicach,
  • ul. Spokojna w Ryczowie (łącznik),
  • ul. Widokowa w Półwsi
  • ul. Lipowa w Lipowej.

Realizacja inwestycji polegać będzie, w zależności od zadania, m.in. na wykonaniu podbudowy drogi poprzez wyprofilowanie podłoża i jego uzupełnienie, wymianie nawierzchni jezdni, przebudowie istniejących zjazdów, budowie lub uzupełnieniu poboczy kruszywem, a także regulacji wysokościowej studzienek infrastruktury technicznej.

Zgodnie z parafowanymi umowami koszt remontu w/w ulic wyniesie 556 tysięcy złotych, a prace wykona Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe „DROG-BUD” Spytkowice.

Warto przypomnieć, że jednocześnie trwają prace przy przebudowie sali Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach wraz z pomieszczeniami Gminnego Ośrodka Kultury oraz budowie strefy rekreacyjnej przy SP nr 2 w Spytkowicach. Trwa również analiza złożonych ofert dotyczących rozbudowy i przebudowy budynku tejże szkoły na potrzeby utworzenia żłobka wraz z zapleczem sanitarnym, która prowadzić ma do wyłonienia wykonawcy powyższego zadania. To zwiastuje nam jeszcze większe zintensyfikowanie prowadzonych działań inwestycyjnych.

 

[g=Podpisanie-umow-drogi-sierpien]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //