Umowy na remont kolejnych dróg gminnych podpisane

DSC 8683

W gminie Spytkowice inwestycje drogowe nadal idą pełną parą. Za nami już remont pięciu dróg gminnych o łącznej długości 2,1 km, a przed nami remont kolejnych dróg na terenie sołectw: Spytkowice, Ryczów, Półwieś i Lipowa. Stosowne umowy w tym zakresie w ostatnim czasie podpisał Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian. W ramach inwestycji zostaną wykonane remonty niżej wymienionych ulic:

  • ul. Konwaliowa w Spytkowicach,
  • ul. Spokojna w Ryczowie (łącznik),
  • ul. Widokowa w Półwsi
  • ul. Lipowa w Lipowej.

Realizacja inwestycji polegać będzie, w zależności od zadania, m.in. na wykonaniu podbudowy drogi poprzez wyprofilowanie podłoża i jego uzupełnienie, wymianie nawierzchni jezdni, przebudowie istniejących zjazdów, budowie lub uzupełnieniu poboczy kruszywem, a także regulacji wysokościowej studzienek infrastruktury technicznej.

Zgodnie z parafowanymi umowami koszt remontu w/w ulic wyniesie 556 tysięcy złotych, a prace wykona Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe „DROG-BUD” Spytkowice.

Warto przypomnieć, że jednocześnie trwają prace przy przebudowie sali Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach wraz z pomieszczeniami Gminnego Ośrodka Kultury oraz budowie strefy rekreacyjnej przy SP nr 2 w Spytkowicach. Trwa również analiza złożonych ofert dotyczących rozbudowy i przebudowy budynku tejże szkoły na potrzeby utworzenia żłobka wraz z zapleczem sanitarnym, która prowadzić ma do wyłonienia wykonawcy powyższego zadania. To zwiastuje nam jeszcze większe zintensyfikowanie prowadzonych działań inwestycyjnych.

 

[g=Podpisanie-umow-drogi-sierpien]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup