Uroczysty Jubileusz pani Anny Bialik

DSC 5237

3 kwietnia br. Pani Anna Bialik ze Spytkowic obchodziła swoje 101. urodziny. Najlepsze życzenia dalszych długich lat w zdrowiu oraz Błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności na kolejne lata złożyli Jubilatce Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Haliną Pióro wręczając kwiaty, okolicznościowy dyplom i upominek. Nie mogło zabraknąć oczywiście chóralnie odśpiewanego „200 lat”. Szanowna Jubilatka otrzymała również, zgodnie obowiązującym od 2019 roku na terenie Gminy Spytkowice Programem Pomocy Rodzinie, jednorazowe świadczenie pieniężne.

Przypomnijmy, celem Programu jest długofalowe działanie samorządu Gminy Spytkowice wspierające Rodzinę odpowiednimi instrumentami sprzyjającymi do jej powstania, prawidłowego rozwoju i wypełniania przez nią ważnych społecznie zadań. Program obejmuje osoby w różnym wieku i stanie zdrowia. Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługuje m.in. z tytułu urodzenia na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie, a także seniorom, którzy świętują jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego.

W tej wzruszającej, wypełnionej szeregiem interesujących wspomnień uroczystości, Jubilatce towarzyszyła rodzina. Pani Anna Bialik wychowała 4 dzieci, doczekała się 9 wnuków i 12 prawnuków.

Z okazji pięknego Jubileuszu życzymy Pani Annie wszystkiego co najlepsze oraz oczywiście 200 lat życia!

 

[g=101-lat-Anny-Bialik]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup