W gminie Spytkowice czytamy na potęgę!

logoGBP

Miniony rok był dla dyrekcji i pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach oraz wszystkich czytelników rokiem szczególnym. Jak wynika z opublikowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie zestawienia bibliotek publicznych, nasza GBP osiągnęła w 2019 roku rekordowe wskaźniki, które pozwoliły jej znaleźć się w czołówce bibliotek z terenu powiatu wadowickiego.

Gmina

Liczba bibliotek

Liczba filii

Wpływ książek

Stan zbiorów

Łączna liczba wypożyczeń

Liczba użytkowników bibliotek

Liczba czytelników

Andrychów

1

6

3 668

88 177

103 841

6 635

5 630

Brzeźnica

1

5

1 458

63 422

20 061

1 440

1 440

Kalwaria Z.

1

4

2 340

62 933

43 627

2 048

2 048

Lanckorona

1

3

1 387

31 694

12 283

684

684

Mucharz

1

3

359

27 012

6 184

272

272

Spytkowice

1

2

2 384

75 575

39 674

2 014

2 014

Stryszów

3

0

639

40 012

17 591

1 003

1 003

Tomice

1

3

1 837

47 196

10 844

786

786

Wadowice

1

4

5 828

119 143

186 759

9 335

7 274

Wieprz

1

3

1 243

56 102

23 176

1 227

1 227

Razem

12

33

21 143

611 266

464 040

25 444

22 378

 

Jak można odczytać z powyższej tabeli, liczba czytelników w 2019 roku wyniosła 2014 osób. To wzrost o ponad 120 osób w porównaniu z rokiem poprzednim. Zwiększenie liczby czytelników miało również wymierny wpływ na łączną liczbę wypożyczeń, których zanotowano w sumie 39 674 (wzrost o ponad 6 tysięcy w porównaniu z rokiem 2018). Te wyniki plasują Gminną Bibliotekę Publiczną na 4. miejscu w powiecie. Jest to tym większe osiągnięcie, że przed nami znajdują się tylko duże miejskie biblioteki, posiadające więcej filii i znacznie większe możliwości finansowe.

Jeszcze lepiej sytuacja prezentuje się, gdy weźmiemy pod uwagę wskaźniki w przeliczeniu na 100 mieszkańców, co przedstawia druga tabela. Prezentowane dane utwierdzają nas w przekonaniu, że Mieszkańcy gminy Spytkowice lubią czytać i z każdym rokiem czytają więcej. Z otrzymanych z GBP informacji wynika, że najaktywniejszy czytelnik przeczytał ponad 250 książek w ciągu roku!

Czytelnicy na 100 mieszkańców

Liczba zbiorów na 100 mieszkańców

Łączna liczba wypożyczeń na 100 mieszkańców

Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców

Kwota wydana na zakup zbiorów na 100 mieszkańców

Spytkowice

19,40

Spytkowice

727,80

Wadowice

492,78

Tomice

22,28

Spytkowice

465,86

Wadowice

19,19

Mucharz

653,89

Spytkowice

382,07

Spytkowice

21,63

Lanckorona

457,28

Stryszów

14,65

Brzeźnica

611,47

Stryszów

256,92

Lanckorona

20,80

Tomice

447,29

Brzeźnica

13,88

Stryszów

584,37

Andrychów

238,30

Wadowice

12,05

Brzeźnica

277,87

Andrychów

12,92

Tomice

577,04

Kalwaria Z.

217,61

Brzeźnica

10,72

Wadowice

261,98

Lanckorona

10,98

Lanckorona

508,57

Lanckorona

197,10

Kalwaria Z.

9,77

Wieprz

251,76

Kalwaria Z.

10,22

Wieprz

451,96

Brzeźnica

193,41

Mucharz

8,69

Andrychów

208,72

Wieprz

9,88

Wadowice

314,37

Wieprz

186,71

Stryszów

8,18

Mucharz

198,50

Tomice

9,61

Kalwaria Z.

313,91

Mucharz

149,70

Wieprz

7,95

Kalwaria Z.

188,41

Mucharz

6,98

Andrychów

202,36

Tomice

132,58

Andrychów

6,99

Stryszów

171,74

Średnia

13,98

Średnia

381,85

Średnia

289,88

Średnia

11,22

Średnia

263,30

 

Osiągnięte wyniki to z pewnością zasługa dobrej organizacji i zaangażowania wszystkich pracowników GBP w Spytkowicach, którzy dbają o to, aby posiadane zbiory były aktualne i interesujące. Natomiast tego sukcesu nie byłoby, gdyby nie czytelnicy, którym gratulujemy nieustającej pasji do poszerzania swoich horyzontów.

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //