W Spytkowicach powstanie sala widowiskowa z prawdziwego zdarzenia!

2

Za nami kolejny krok w kierunku modernizacji obiektów komunalnych w naszej gminie. Tym razem „na tapetę” trafił Wiejski Dom Kultury w Spytkowicach, w którym do końca roku powstanie sala widowiskowa z odpowiednią instalacją strukturalną, nowoczesnymi systemami audio, oświetleniem oraz infrastrukturą sceniczną.

Na wykonanie modernizacji stosowną umowę podpisał 4 lipca br. Wójt Gminy Mariusz Krystian. Umowa zakłada remont ścian działowych wewnętrznych, wymianę ściennej okładziny oraz stolarki wewnętrznej, remont posadzek i schodów oraz warstw podposadzkowych. Ponadto przewiduje się wymianę instalacji: wodnej i kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami i osprzętem, instalacji elektrycznej oraz instalacji klimatyzacyjnej i wentylacyjnej. Projekt zakłada również remont pochylni, montaż platformy dla niepełnosprawnych oraz wymieniony wyżej montaż systemów audio, oświetlenia i infrastruktury scenicznej. Całkowita wartość inwestycji to kwota blisko 1,5 miliona złotych.

Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku Wójt Gminy Mariusz Krystian z rąk Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Stanisława Sorysa odebrał promesę na modernizację i remont sali Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach w wysokości pół miliona złotych. Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Poprzez wykonanie inwestycji w sposób znaczący poprawie ulegnie komfort korzystania z obiektu. Równocześnie realizacja wymienionego powyżej zakresu prac, przyczyni się do zmiany parametrów użytkowych obiektu, gdyż stanie się on bardziej uniwersalny pod względem funkcjonalnym i użytkowym.      

 

[g=Remont-WDK-Spytkowice-2019]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //