W Spytkowicach powstanie sala widowiskowa z prawdziwego zdarzenia!

2

Za nami kolejny krok w kierunku modernizacji obiektów komunalnych w naszej gminie. Tym razem „na tapetę” trafił Wiejski Dom Kultury w Spytkowicach, w którym do końca roku powstanie sala widowiskowa z odpowiednią instalacją strukturalną, nowoczesnymi systemami audio, oświetleniem oraz infrastrukturą sceniczną.

Na wykonanie modernizacji stosowną umowę podpisał 4 lipca br. Wójt Gminy Mariusz Krystian. Umowa zakłada remont ścian działowych wewnętrznych, wymianę ściennej okładziny oraz stolarki wewnętrznej, remont posadzek i schodów oraz warstw podposadzkowych. Ponadto przewiduje się wymianę instalacji: wodnej i kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami i osprzętem, instalacji elektrycznej oraz instalacji klimatyzacyjnej i wentylacyjnej. Projekt zakłada również remont pochylni, montaż platformy dla niepełnosprawnych oraz wymieniony wyżej montaż systemów audio, oświetlenia i infrastruktury scenicznej. Całkowita wartość inwestycji to kwota blisko 1,5 miliona złotych.

Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku Wójt Gminy Mariusz Krystian z rąk Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Stanisława Sorysa odebrał promesę na modernizację i remont sali Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach w wysokości pół miliona złotych. Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Poprzez wykonanie inwestycji w sposób znaczący poprawie ulegnie komfort korzystania z obiektu. Równocześnie realizacja wymienionego powyżej zakresu prac, przyczyni się do zmiany parametrów użytkowych obiektu, gdyż stanie się on bardziej uniwersalny pod względem funkcjonalnym i użytkowym.      

 

[g=Remont-WDK-Spytkowice-2019]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup