Wójt Gminy odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi!

11.jpg

25 maja 2018 roku z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe dla osób zasłużonych dla rozwoju samorządności w Polsce oraz w działalności na rzecz społeczności lokalnej. Wśród odznaczonych znalazł się Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian, który otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi za wybitną działalność społeczną i samorządową oraz na rzecz społeczności lokalnej.

To dla mnie ogromne wyróżnienie i honor! Traktuję go jednak nie tylko jako osobistą zasługę, ale także jako wyróżnienie całej naszej wspólnoty samorządowej. Przy okazji miałem zaszczyt, w imieniu nas wszystkich, wpisać się do pamiątkowej księgi 100-lecia Niepodległej Rzeczypospolitej! Bóg, Honor i Ojczyzna! Niech żyje wolna Polska! – komentuje Wójt Gminy Mariusz Krystian.

[g=srebny-krzyz]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //