Wotum zaufania dla wójta

DSC 4824

Po dyskusji nad raportem o stanie Gminy Spytkowice oraz przedstawieniu sprawozdania z wykonania budżetu, Rada Gminy Spytkowice jednogłośnie udzieliła wójtowi Mariuszowi Krystianowi wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2019 rok.

- Przedstawiłem Mieszkańcom kompleksowy dokument, obrazujący pracę naszego samorządu w 2019 roku. Dla mnie osobiście najważniejszym jest fakt, że konsekwentnie od samego początku tej kadencji, realizuję program wyborczy, który uzyskał tak duże poparcie społeczne. Dziś jest programem nas wszystkich. Cierpliwa praca, odpowiedzialność, konsekwencja i pokora to wartości, którymi staram się kierować w codziennej pracy. Dziękuję wszystkim Mieszkańcom za wsparcie, krytyczne i merytoryczne uwagi oraz liczne spotkania, które są dla mnie dużą wartością - komentuje wójt gminy Mariusz Krystian.

W trakcie prezentacji wójt przedstawił informację o działalności wewnętrznej Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych. Podczas omawiania kwestii budżetowych zaznaczył, że dochody Gminy zamknęły się kwotą 48,8 mln złotych, natomiast wydatki kwotą 49,1 mln złotych. Na wielkość wydatków składają się w szczególności: pomoc społeczna i program Rodzina 500+, oświata oraz inwestycje.

Całkowita wartość zrealizowanych w ubiegłym roku prac inwestycyjnych to ponad 10 mln złotych. Wśród nich wyróżnić można przede wszystkim kompleksowy remont sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury (1,5 mln złotych), rozbudowę centrum rekreacyjnego i pierwszy etap budowy żłobka przy Szkole Podstawowej nr 2 w Spytkowicach (1,1 mln złotych), a także rozbudowę Domu Strażaka w Bachowicach (0,5 mln złotych). Na szczególne uznanie zasługuje temat modernizacji dróg gminnych. W 2019 roku przebudowano 12 dróg o łącznej długości 5,3 km! Warto dodać, że Gmina Spytkowice dofinansowała w ubiegłym roku również remont drogi powiatowej w Spytkowicach i Bachowicach, która na długości ponad 2,6 km zyskała nową nawierzchnię.

Znaczna część środków budżetowych została przekazana na oświatę. To niebagatelna kwota 14,5 mln złotych, co stanowi blisko 30% wszystkich wydatków. Jak wiadomo, subwencja oświatowa nie wystarcza na pokrycie całości kosztów funkcjonowania placówek oświatowych, dlatego też Gmina, tylko w ubiegłym roku, dołożyła do oświaty z własnych środków ponad 4 mln złotych. Najwięcej pieniędzy przeznaczono jednak na pomoc społeczną i kwestie rodzinne. To ogólnie ponad 15 mln złotych. Warto podkreślić, że na część dotyczącą programu Rodzina 500+, Gmina corocznie otrzymuje dotację celową z budżetu państwa.

Szczegółowy raport o stanie Gminy Spytkowice dostępny jest dla zainteresowanych na stronie internetowej www.spytkowice.net.pl w zakładce „Raport o stanie Gminy Spytkowice”.

 

[g=XVIII-Sesja-Rady-Gminy]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //