Wykonanie budżetu gminy ocenione pozytywnie!

8

         Za nami XXXIX Sesja Rady Gminy. Sesja szczególna, ponieważ w jej trakcie Radni podejmowali uchwałę o udzieleniu absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy Spytkowice za 2017 rok.

         Po przyjęciu porządku obrad, Wójt Gminy Mariusz Krystian przedstawił informację o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji oraz o działalności i funkcjonowaniu gminy w okresie międzysesyjnym. W tym miejscu Wójt poinformował o spotkaniu z rolnikami dotyczącym szacowania szkód łowieckich. Zaznaczył, że zgłoszona nowelizacja ustawy w tym zakresie ma sprawić, że w szacowanie szkód, poza reprezentantami kół łowieckich, zostaną zaangażowani także przedstawiciele Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Ponadto Wójt wziął udział w komisji terenowej z udziałem przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie oświetlenia przejść dla pieszych oraz projektowanej przez gminę Spytkowice infrastruktury technicznej w ciągu DK nr 44, a także odbył rozmowy w siedzibie Polskich Linii Kolejowych na temat przebudowy wiaduktu kolejowego przy ul. Zamkowej w Spytkowicach. Przekazał, że inwestycja ta musi łączyć się z przebudową drogi powiatowej celem zwiększenia istniejącego pod wiaduktem prześwitu, gwarantującego przeniesienie ruchu samochodów ciężkich z ul. Wzory.

        W kolejnych punktach Radni obejrzeli prezentacje o stanie bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego na terenie gminy. Następnie Wójt Gminy zaprezentował informację na temat wykonania budżetu i realizacji inwestycji w roku ubiegłym. Jak poinformował, dochody budżetowe zamknęły się kwotą prawie 37 mln złotych, natomiast wydatki kwotą niewiele przekraczającą 38 mln złotych. Warto podkreślić, że w minionym roku gmina Spytkowice pozyskała ponad 8 mln złotych środków zewnętrznych. Tradycyjnie najwięcej środków gminnych pochłonęła oświata, na którą przeznaczono prawie 12,5 mln złotych. Na drugie miejsce wysunęła się pomoc społeczna w wydatkami na poziomie ponad 12 mln złotych, z czego ponad 7 mln złotych zostało wydatkowane w ramach programu Rodzina 500+. W 2017 roku na wydatki inwestycyjne przekazano ponad 6,5 mln złotych. Do najważniejszych inwestycji gminnych można zaliczyć kompleksową termomodernizację placówek oświatowych, przebudowę dróg gminnych w Ryczowie i Spytkowicach oraz budowę Wiejskiego Domu Kultury w Miejscu, którą w ubiegłym roku sfinansowano w kwocie 317 tysięcy złotych.

        Po zakończeniu prezentacji Radni przystąpili do przegłosowania uchwały w sprawie udzielenia absolutorium, która została przyjęta jednogłośnie. To kolejny dowód na bardzo dobrą współpracę Wójta z Radą Gminy.

[g=Sesja-absolutorium]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //