Wyremontowana ul. Nad Kanałem w Spytkowicach

7

Dobiega końca remont dróg gminnych zaplanowany na 2018 rok. W ostatnim czasie wyremontowane zostały już cztery drogi w Spytkowicach i Ryczowie. Podczas realizacji tych zadań zostało położone prawie 3 km nowego asfaltu.

Zaplanowane prace finalizują się również na ul. Nad Kanałem w Spytkowicach. To przedostatnia z dróg, na które gmina otrzymała pieniądze w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Inwestycja polegała na zmianie stanu technicznego drogi oraz poprawie bezpieczeństwa na odcinkach o długości prawie 850 metrów. Zgodnie z przedmiotem zamówienia zakres robót obejmował roboty pomiarowe oraz rozbiórkowe, wykonanie podbudowy drogi poprzez zagęszczenie podłoża, regulację włazów kanałowych, a także ułożenie nowej nawierzchni i poboczy.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad pół miliona złotych i została wykonana przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe DROG-BUD z siedzibą w Spytkowicach. Nadzór nad realizacją prac prowadził Referat Planowania, Przygotowania i Realizacji Inwestycji Urzędu Gminy w Spytkowicach.

 

[g=Remont-Nad-Kanalem-2018]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup