XL Sesja Rady Gminy Spytkowice

1

27 czerwca odbyła się kolejna Sesja Rady Gminy Spytkowice. Sesja szczególna, ponieważ w jej trakcie nagrodzeni zostali uczniowie, którzy osiągnęli w minionym roku szkolnym bardzo dobre wyniki w nauce.

Rozpoczęła się od przyjęcia porządku obrad oraz przedstawienia informacji o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji, a także informacji o funkcjonowaniu gminy w okresie międzysesyjnym. Wójt Gminy Mariusz Krystian poinformował o uzyskaniu pozwolenia na budowę boisk wielofunkcyjnych w Spytkowicach, Spytkowicach - Przewozie i Miejscu. Ponadto przekazał, że gmina Spytkowice w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego otrzymała pół miliona złotych na modernizację Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Zamkowej w Spytkowicach oraz promesę na remont drogi, ul. Słonecznej w Ryczowie, w wysokości 320 tysięcy złotych. Wójt przedstawił również prezentację przygotowaną przez UMWM w Krakowie obrazującą wykorzystanie przez gminy powiatu wadowickiego środków unijnych. Wg pozyskanych danych, gmina Spytkowice jest liderem wśród gmin wiejskich z naszego powiatu zarówno pod względem wartości realizowanych inwestycji, jak i stopnia ich dofinansowania. To dowód na wykorzystywanie istniejących możliwości, jakie daje pozyskanie środków unijnych.

Następnie nadszedł bardzo uroczysty moment czyli wręczenie dyplomów Stypendystom w ramach Gminnego Programu Stypendialnego, który na przestrzeni ostatnich kilku lat bardzo się rozwinął. Na ostatniej Sesji nagrody otrzymała rekordowa liczba 40 uczniów! Więcej na ten temat można przeczytać w oddzielnym artykule.

W dalszej części obrad Radni zajęli się m.in. sprawą zmiany Regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w gospodarstwach domowych, a także zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholu. W przypadku zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zmniejszono limit z poziomu 35 do 30 punktów, natomiast jeśli chodzi o zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży ustalono limit na poziomie 10 punktów (wcześniej 20 punktów).

Ponadto Radni podjęli uchwałę o obniżeniu wynagrodzenia Wójta Gminy. Decyzja ta spowodowana była wydanym 15 maja 2018 r. Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Rozporządzenie to zakładało obniżenie - średnio o 20% - wynagrodzeń osób pełniących funkcje zarządzające w jednostkach samorządu terytorialnego oraz obligowało Rady Gminy/Miasta do podjęcia stosownych uchwał w terminie do końca czerwca br.

 

[g=XL-Sesja-Czerwiec-2018]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //