Zakończenie kompleksowego remontu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie

42

Racławickie pola żyzne pamiętają dawny bój, gdy o wolność i Ojczyznę, polski żołnierz walczył tu! - powyższy tekst to fragment hymnu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie. Budynek szkoły, w ostatnich dniach, oficjalnie oddano do użytkowania po przeprowadzonym kompleksowym remoncie, przebudowie i termomodernizacji. Remoncie, który dla wszystkich związanych z placówką, był na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy wielką próbą cierpliwości i umiejętności współpracy.

Prace remontowe rozpoczęły się w czerwcu 2017 roku. Już od samego początku robotnicy musieli mierzyć się z dużymi komplikacjami związanymi m.in. z nierzetelnym wykonaniem sali gimnastycznej, czy też problemami z odwodnieniem. Do robót właściwych przystąpiono więc nieco później niż zakładano, a warto podkreślić, że ich zakres był imponujący. Składały się na niego m.in.: termomodernizacja ścian zewnętrznych, przebudowa dachu, roboty ogólnobudowlane - od robót fundamentowych do robót wykończeniowych. Podczas remontu wykonano posadzki i podłogi, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, a także wszystkie instalacje oraz zamontowano panele fotowoltaiczne. Przebudowano także część budynku celem utworzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, pomieszczeń dla przedszkola. Przedszkole posiada oddzielne wejście, co z pewnością wpłynie na bezpieczeństwo najmłodszych uczniów. Całkowity koszt wykonanych prac wyniósł 6,2 mln złotych. Warto zaznaczyć, że na część robót, tych związanych z termomodernizacją budynku, gmina Spytkowice otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 770 tysięcy złotych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Uroczystości otwarcia placówki rozpoczęły się Mszą święta w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Ryczowie, której przewodniczył ks. Adam Ogiegło, proboszcz parafii. Po zakończeniu liturgii korowód przemaszerował do szkoły. Tam, symbolicznego przecięcia wstęgi oraz odsłonięcia pamiątkowej tablicy dokonali: Senator RP Andrzej Pająk, Wójt Gminy Mariusz Krystian, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Piórowski, Dyrektor Szkoły Dorota Fryc-Piętak, Przewodnicząca Rady Rodziców Jadwiga Ciemiera oraz przedstawiciele uczniów. Dalsza część uroczystości miała miejsce w sali gimnastycznej. Po odśpiewaniu hymnu państwowego na występ artystyczny zaprosili uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Następnie przyszedł czas na wręczenie podziękowań oraz okolicznościowe przemówienia.

W swoich wystąpieniach zaproszeni goście gratulowali pięknie odnowionego budynku szkoły. Podkreślali także wyjątkową odwagę i determinację władz samorządowych, które nie bały się podjąć realizacji kompleksowego remontu trzech placówek oświatowych. Wójt Gminy w swoim przemówieniu zaznaczył, że zakończona przebudowa obiektu to wielka ulga dla całej społeczności Gminy. Podkreślił, że ryczowska placówka czekała na ten remont ponad 50 lat i cieszy się, że wreszcie zakończą się problemy z zalegającą w piwnicy, czy też cieknącą z sufitu wodą, a dzieci i młodzież będą mogły kontynuować naukę w komfortowych warunkach.

[g=Otwarcie-szkoly-Ryczow=6]

 

foto galeria

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //