Zakończenie kompleksowego remontu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie

42

Racławickie pola żyzne pamiętają dawny bój, gdy o wolność i Ojczyznę, polski żołnierz walczył tu! - powyższy tekst to fragment hymnu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie. Budynek szkoły, w ostatnich dniach, oficjalnie oddano do użytkowania po przeprowadzonym kompleksowym remoncie, przebudowie i termomodernizacji. Remoncie, który dla wszystkich związanych z placówką, był na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy wielką próbą cierpliwości i umiejętności współpracy.

Prace remontowe rozpoczęły się w czerwcu 2017 roku. Już od samego początku robotnicy musieli mierzyć się z dużymi komplikacjami związanymi m.in. z nierzetelnym wykonaniem sali gimnastycznej, czy też problemami z odwodnieniem. Do robót właściwych przystąpiono więc nieco później niż zakładano, a warto podkreślić, że ich zakres był imponujący. Składały się na niego m.in.: termomodernizacja ścian zewnętrznych, przebudowa dachu, roboty ogólnobudowlane - od robót fundamentowych do robót wykończeniowych. Podczas remontu wykonano posadzki i podłogi, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, a także wszystkie instalacje oraz zamontowano panele fotowoltaiczne. Przebudowano także część budynku celem utworzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, pomieszczeń dla przedszkola. Przedszkole posiada oddzielne wejście, co z pewnością wpłynie na bezpieczeństwo najmłodszych uczniów. Całkowity koszt wykonanych prac wyniósł 6,2 mln złotych. Warto zaznaczyć, że na część robót, tych związanych z termomodernizacją budynku, gmina Spytkowice otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 770 tysięcy złotych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Uroczystości otwarcia placówki rozpoczęły się Mszą święta w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Ryczowie, której przewodniczył ks. Adam Ogiegło, proboszcz parafii. Po zakończeniu liturgii korowód przemaszerował do szkoły. Tam, symbolicznego przecięcia wstęgi oraz odsłonięcia pamiątkowej tablicy dokonali: Senator RP Andrzej Pająk, Wójt Gminy Mariusz Krystian, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Piórowski, Dyrektor Szkoły Dorota Fryc-Piętak, Przewodnicząca Rady Rodziców Jadwiga Ciemiera oraz przedstawiciele uczniów. Dalsza część uroczystości miała miejsce w sali gimnastycznej. Po odśpiewaniu hymnu państwowego na występ artystyczny zaprosili uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Następnie przyszedł czas na wręczenie podziękowań oraz okolicznościowe przemówienia.

W swoich wystąpieniach zaproszeni goście gratulowali pięknie odnowionego budynku szkoły. Podkreślali także wyjątkową odwagę i determinację władz samorządowych, które nie bały się podjąć realizacji kompleksowego remontu trzech placówek oświatowych. Wójt Gminy w swoim przemówieniu zaznaczył, że zakończona przebudowa obiektu to wielka ulga dla całej społeczności Gminy. Podkreślił, że ryczowska placówka czekała na ten remont ponad 50 lat i cieszy się, że wreszcie zakończą się problemy z zalegającą w piwnicy, czy też cieknącą z sufitu wodą, a dzieci i młodzież będą mogły kontynuować naukę w komfortowych warunkach.

 

Baner

 

[g=Otwarcie-szkoly-Ryczow=6]

 

foto galeria

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //