Zakończono przebudowę budynku komunalnego w Ryczowie

5

Kiedy jakiś czas temu ogień strawił część pomieszczeń w budynku komunalnym przy ul. Parkowej w Ryczowie oczywistym było, że w obiekcie, który lata świetności i tak miał już dawno za sobą, należy przeprowadzić znaczący remont. Niezwłocznie dokonano więc wszelkich ekspertyz oraz analiz technicznych, a następnie przystąpiono do wykonania projektu budowlanego przebudowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego.

Budynek posiadał dwie kondygnacje mieszkalne oraz był częściowo podpiwniczony. Wewnątrz znajdowało się pięć mieszkań: trzy na parterze oraz dwa na piętrze. Zakres robót remontowych obejmował prace ogólnobudowlane związane z podziałem dwóch mieszkań zlokalizowanych na piętrze na cztery socjalne lokale mieszkalne, wyposażenie tych lokali w niezbędne instalacje oraz budowę zewnętrznej pochylni z tarasem i schodami ogrodowymi celem dostosowania jednego z mieszkań do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Wykonano również ocieplenie całego budynku, remont pokrycia dachowego, a także wymianę części stolarki okiennej. Dodatkowo odmalowano klatkę schodową i odnowiono pomieszczenia w podpiwniczeniu.

Całkowity koszt wykonanych prac to kwota ponad 550 tysięcy złotych. Warto pokreślić, że ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego na ten cel uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 142 tysięcy złotych. Po dokonaniu wszystkich niezbędnych odbiorów, w wyremontowanych mieszkaniach swoje miejsce znajdą cztery najbardziej potrzebujące rodziny.

Wójt Gminy Spytkowice p. Mariusz Krystian podkreślił, że nasz samorząd urealnia w ten sposób politykę mieszkaniową dostosowując standard pomieszczeń do właściwości mieszkań socjalnych. W miejsce dwóch dużych mieszkań powstały cztery lokale o powierzchni ok. 30 m2 realizujące potrzeby mieszkaniowe najbardziej potrzebujących osób w niezbędnym zakresie.

 

[g=Remont-budynek-parkowa-ryczow-2019]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup