Zakończono remont ul. Dębowej w Ryczowie

10

Dobiegł końca remont dróg gminnych zaplanowany na 2018 rok. Podczas realizacji tych zadań zostało położone ponad 3 km nowego asfaltu.

Ostatnią wyremontowaną drogą została ul. Dębowa w Ryczowie. Na realizację tego zadania gmina otrzymała pieniądze w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w wysokości ponad 100 tysięcy złotych. Przedmiotem zamówienia był remont drogi gminnej wraz z przebudową odcinków wewnętrznych. Inwestycja polegała na zmianie stanu technicznego drogi oraz poprawie bezpieczeństwa na odcinkach o długości ponad 300 metrów. Zakres prowadzonych robót obejmował m.in. roboty pomiarowe oraz rozbiórkowe, wykonanie podbudowy drogi poprzez wyprofilowanie podłoża i jego uzupełnienie kruszywem, korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, montaż ścieków betonowych, umocnienie skarp płytami wielootworowymi, a także wykonanie nowej nawierzchni i poboczy.

Całkowita wartość inwestycji, zgodnie z umową wyniosła 346 332,90 zł i została wykonana przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe DROG-BUD z siedzibą w Spytkowicach. Nadzór nad realizacją prac prowadził Referat Planowania, Przygotowania i Realizacji Inwestycji Urzędu Gminy w Spytkowicach.

 

[g=Remont-ulica-debowa-2018]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup