Zebrania wiejskie za nami

1

Za nami już wszystkie zebrania wiejskie zaplanowane na październik 2018 roku. Zebrania ważne, ponieważ obrazujące dokonania samorządu gminnego w kadencji 2014-2018. Podsumowania kadencji dokonał Wójt Gminy Mariusz Krystian w formie prezentacji multimedialnej podzielonej na kilka kategorii. Obecni na zebraniach mieszkańcy mogli uzyskać informację o wykonanych dochodach oraz wydatkach gminy. Wójt przedstawił również najważniejsze inwestycje wykonane w każdym sołectwie, których łączna wartość wyniosła prawie 40 mln złotych. Wielu z tych inwestycji nie udałoby się zrealizować, gdyby nie pozyskanie środków zewnętrznych. W mijającej kadencji pozyskaliśmy ponad 18 mln złotych!

Tradycyjnie najwięcej środków zostało przekazanych na oświatę i wychowanie. Średnio to kwota 12,5 mln złotych rocznie. Niestety przekazywana przez państwo subwencja nie wystarcza na pokrycie całej tej kwoty, w związku z czym gmina Spytkowice przeznacza ze środków własnych na dofinansowanie oświaty ok. 3 mln złotych. Wydatki oświatowe to jednak inwestycja w najmłodszych mieszkańców gminy, ich przyszłość i rozwój.

W dalszej części Wójt informował o najważniejszych wydarzeniach mijającej kadencji, działalności samorządu gminnego, a także o wyzwaniach, przed którymi stoi nasza gmina. Te wyzwania to z pewnością budowa żłobka oraz utworzenie nowych stref rekreacyjnych na terenie gminy. Pierwsze z powyższych posiada już wstępną koncepcję realizacji, natomiast na rozbudowę jednej ze stref rekreacyjnych gmina Spytkowice otrzymała dofinansowanie zewnętrzne.

Kolejnym punktem zebrania była prezentacja kandydatów do Rady Gminy, Rady Powiatu oraz Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za udział w jesiennych zebraniach wiejskich i już dziś zapraszamy na kolejne, które odbędą się wiosną 2019 roku. Niech frekwencja, z każdym rokiem, będzie na zebraniach coraz większa.

 

[g=Zebrania-Wiejskie-Jesien-2018]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //