OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SPYTKOWICE

Projekt modyfikacja 1 druk

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

        Na podstawie § 10. ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie: systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U.2013 poz. 96) Wójt Gminy Spytkowice informuje, że:

 

w dniu 1 sierpnia (środa) br. o godz. 17.00

na terenie Gminy zostanie upamiętniona

74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

 

W związku z powyższym w Jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych we wszystkich Sołectwach na terenie Gminy w  w/w czasie, w ramach wojewódzkiego treningu systemów alarmowania uruchomione zostaną syreny alarmowe przy wykorzystaniu akustycznego sytemu alarmowego – ciągłego z modulowanym dźwiękiem syren, w okresie jednej minuty.

 

WÓJT GMINY SPYTKOWICE
Mariusz Krystian

 

          

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //