OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SPYTKOWICE

Projekt modyfikacja 1 druk

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

        Na podstawie § 10. ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie: systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U.2013 poz. 96) Wójt Gminy Spytkowice informuje, że:

 

w dniu 1 sierpnia (środa) br. o godz. 17.00

na terenie Gminy zostanie upamiętniona

74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

 

W związku z powyższym w Jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych we wszystkich Sołectwach na terenie Gminy w  w/w czasie, w ramach wojewódzkiego treningu systemów alarmowania uruchomione zostaną syreny alarmowe przy wykorzystaniu akustycznego sytemu alarmowego – ciągłego z modulowanym dźwiękiem syren, w okresie jednej minuty.

 

WÓJT GMINY SPYTKOWICE
Mariusz Krystian

 

          

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //