Ogłoszenia

Zaproszenie na spotkanie

Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice zaprasza na spotkanie Wykonawców zainteresowanych wykonaniem zadania pn.: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad robotami drogowymi związanymi z realizacją zdania pn.:...

Czytaj więcej...


Ostrzeżenie meteorologiczne nr 39

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Czytaj więcej...


Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Spytkowicach

 Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Spytkowicach mieści się w sali narad Urzędu Gminy w Spytkowicach ul. Zamkowa 12 tel. 33 8791155

Czytaj więcej...Informacja w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

W związku z zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. wyborami samorządowymi, Wójt Gminy Spytkowice informuje, iż zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds.

Czytaj więcej...


XLI Sesja Rady Gminy Spytkowice

         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.

Czytaj więcej...Zawiadomienie Wójta Gminy

Zgodnie z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn.

Czytaj więcej...


III rata opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Urząd Gminy Spytkowice przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych w Gminie Spytkowice, że 30 września 2018 r.

Czytaj więcej...1 2 3 4 ... 14

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.