Ogłoszenia

OGŁOSZENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Przedsiębiorco, czy twój wpis do CEIDG zawiera numer PESEL ?Przypominamy, że 19 maja 2018 r. upływa termin uzupełnienia przez przedsiębiorców wpisów o numer PESEL w Centralnej Ewidencji i Informacji o...

Czytaj więcej...


Szkolenie dotyczące zakładania i prowadzenia działalności agroturystycznej

Pragniemy poinformować, iż Stowarzyszenie Dolina Karpia we współpracy z gminami Doliny Karpia planuje zorganizować szkolenie dotyczące zakładania i prowadzenia działalności agroturystycznej.

Czytaj więcej...


PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH 2018/2019 - XVII EDYCJA - SEGMENT IA

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA wspiera organizacyjnie Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości w programie "stypendiów pomostowych" (Segment IA), który jest adresowany do młodzieży pochodzącej z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.

Czytaj więcej...


Zbadaj się i zyskaj spokój

Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię (prześwietlenie piersi) w technice cyfrowej w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.

Czytaj więcej...


Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Spytkowice na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022-2025

Czytaj więcej...


1 ... 19 20 21 22 23

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup