Ogłoszenia


Zaproszenie do składania ofert - Inspektor - instalacje sanitarne

Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe na zadanie: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją zadania pn.: Przebudowa pomieszczeń w budynku infrastruktury kulturalno – turystyczno...

Czytaj więcej...


Zaproszenie do składania ofert - Inspektor - instalacje elektryczne

Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe na zadanie: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją zadania pn.: Przebudowa pomieszczeń w budynku infrastruktury kulturalno – turystyczno...

Czytaj więcej...


Zaproszenie do składania ofert - Inspektor Nadzoru

Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe na zadanie: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją zadania pn.: Przebudowa pomieszczeń w budynku infrastruktury kulturalno – turystyczno...

Czytaj więcej...


Zarządzenie Wójta Gminy - miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr 447/2018 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie: wyznaczenia na obszarze Gminy Spytkowice  miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach zarządzonych...

Czytaj więcej...


Zaproszenie do składania ofert - Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego

Wójt Gminy Spytkowice przyjmuje oferty cenowe na zadanie: "Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy istniejącego budynku komunalnego WDK Lipowa przy ul. Nadwiślańskiej na potrzeby Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego"

Czytaj więcej...


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SPYTKOWICE

OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY SPYTKOWICEz dnia 22 sierpnia 2018 roku

Czytaj więcej...


Zaproszenie do składania ofert.

Wójt Gminy Spytkowice przyjmuje oferty cenowe na zadanie: "Wykonanie projekty budowlano-wykonawczego budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1774K Spytkowice - Poręba Żegoty w miejscowości Spytkowice"

Czytaj więcej...


Wspomnienie śp. Zbigniewa Krystiana

W dniu 13 sierpnia br. odszedł na wieczny spoczynek zasłużony dla Społeczeństwa Gminy Spytkowice śp. Zbigniew Krystian.

Czytaj więcej...


VII Targi Turystyczne Doliny Karpia

Stowarzyszenie Dolina Karpia zaprasza na VII Targi Turystyczne Doliny Karpia, które odbędą się 15 sierpnia 2018 roku. W programie m.in. zwiedzanie Muzeum Regionalnego w Bachowicach.

Czytaj więcej...


1 ... 21 22 23 24 25 ... 34

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-lawnikow wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup /