Ogłoszenia

Zawiadomienie Wójta Gminy Spytkowice

Zgodnie z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn.

Czytaj więcej...


Niepodległościowy Bieg Dożynkowy SPYTKOWICE 1918-2018

Amatorski Klub Aktywnych SPYTAKTIV zaprasza do udziału w Niepodległościowym Biegu Dożynkowym SPYTKOWICE 1918-2018, który odbędzie się 26 sierpnia br. w ramach Dożynek Gminnych.

Czytaj więcej...


Dożynki Gminne 2018

Wójt Gminy Spytkowice, Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach, Sołtys wsi Spytkowice oraz Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Spytkowicach zapraszają Mieszkańców gminy na Dożynki Gminne.

Czytaj więcej...


Ostrzeżenie meteorologiczne nr 52 - Upał/2

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Czytaj więcej...Projekt „Po 50-tce aktywnie na rynku pracy”

Z przyjemnością informujemy, że Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce od lipca 2018 r. realizuje projekt „Po 50-tce aktywnie na rynku pracy.” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu...

Czytaj więcej...


„Aktywni i Samodzielni (AS) – skuteczna szansa na rozwój zawodowy dla osób 30+”

Projekt „Aktywni i Samodzielni (AS) – skuteczna szansa na rozwój zawodowy dla osób 30+” to nowa perspektywa dla osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, powyżej 30 roku życia, zamieszkujących powiat: wielicki,...

Czytaj więcej...


Ostrzeżenie meteorologiczne - Upał/2

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Czytaj więcej...


Zaproszenie na spotkanie

Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice zaprasza na spotkanie Wykonawców zainteresowanych wykonaniem zadania pn.: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad robotami drogowymi związanymi z realizacją zdania pn.:...

Czytaj więcej...


Zaproszenie do składania ofert

Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe na wykonanie zadanie: „Przebudowa pomieszczeń w budynku infrastruktury kulturalno – turystyczno – rekreacyjnej w miejscowości Ryczów” w ramach działania...

Czytaj więcej...


1 ... 3 4 5 6 7 ... 14

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.