Archive: 08/08/2018

Niepodległościowy Bieg Dożynkowy SPYTKOWICE 1918-2018

Amatorski Klub Aktywnych SPYTAKTIV zaprasza do udziału w Niepodległościowym Biegu Dożynkowym SPYTKOWICE 1918-2018, który odbędzie się 26 sierpnia br. w ramach Dożynek Gminnych.

Czytaj więcej...


Dożynki Gminne 2018

Wójt Gminy Spytkowice, Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach, Sołtys wsi Spytkowice oraz Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Spytkowicach zapraszają Mieszkańców gminy na Dożynki Gminne.

Czytaj więcej...


NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //