Informacja dot. przejazdów kolejowo-drogowych na linii nr 103 Trzebinia-Wadowice

herb

 

Z uwagi na rozpoczętą przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zgodnie z §5 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20.10.2015 r. (poz. Nr 1744) procedurę zmiany kategorii istniejących przejazdów kolejowo-drogowych kategorii „D”, na kategorię „F” lub ich likwidację, Gmina Spytkowice prosi Mieszkańców lub użytkowników zainteresowanych korzystaniem z przejazdów zlokalizowanych w km: 20,070; 20,635 (w miejscowości Miejsce) oraz 22,120; 22,314 (w miejscowości Spytkowice), o przekazanie stosownej informacji do dnia 12.07.2019 r. (piątek) do Urzędu Gminy w Spytkowicach.

Korzystanie z przejazdów, na warunkach określonych dla przejazdów kategorii „F”, możliwe będzie poprzez przejęcie ich w użytkowanie na podstawie umowy zawartej z Zakładem Linii Kolejowych. W przypadku braku zainteresowania Mieszkańców korzystaniem z wyżej wymienionych przejazdów kolejowo-drogowych Zakład Linii Kolejowych w Krakowie wdroży procedurę ich likwidacji.

Załącznik: Treść pisma

Poniżej prezentujemy lokalizację przedmiotowych przejazdów kolejowo-drogowych:

  • Linia kolejowa nr 103, km 20,070 – Miejsce, dojazd do pól

http://maps.google.com/?q=50.01647360,19.50479970&t=h

  • Linia kolejowa nr 103, km 20,635 – Miejsce, dojazd do pól

https://www.google.com/maps?q=50.01166390,19.50229440&t=h

  • Linia kolejowa nr 103, km 22,120 – Spytkowice, dojazd do pól

https://www.google.com/maps?q=50.00041340,19.49170370&t=h

  • Linia kolejowa nr 103, km 22,314 – Spytkowice, dojazd do pól

https://www.google.com/maps?q=49.99876720,19.49096410&t=h

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup