Informacja dot. przejazdów kolejowo-drogowych na linii nr 103 Trzebinia-Wadowice

herb

 

Z uwagi na rozpoczętą przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zgodnie z §5 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20.10.2015 r. (poz. Nr 1744) procedurę zmiany kategorii istniejących przejazdów kolejowo-drogowych kategorii „D”, na kategorię „F” lub ich likwidację, Gmina Spytkowice prosi Mieszkańców lub użytkowników zainteresowanych korzystaniem z przejazdów zlokalizowanych w km: 20,070; 20,635 (w miejscowości Miejsce) oraz 22,120; 22,314 (w miejscowości Spytkowice), o przekazanie stosownej informacji do dnia 12.07.2019 r. (piątek) do Urzędu Gminy w Spytkowicach.

Korzystanie z przejazdów, na warunkach określonych dla przejazdów kategorii „F”, możliwe będzie poprzez przejęcie ich w użytkowanie na podstawie umowy zawartej z Zakładem Linii Kolejowych. W przypadku braku zainteresowania Mieszkańców korzystaniem z wyżej wymienionych przejazdów kolejowo-drogowych Zakład Linii Kolejowych w Krakowie wdroży procedurę ich likwidacji.

Załącznik: Treść pisma

Poniżej prezentujemy lokalizację przedmiotowych przejazdów kolejowo-drogowych:

  • Linia kolejowa nr 103, km 20,070 – Miejsce, dojazd do pól

http://maps.google.com/?q=50.01647360,19.50479970&t=h

  • Linia kolejowa nr 103, km 20,635 – Miejsce, dojazd do pól

https://www.google.com/maps?q=50.01166390,19.50229440&t=h

  • Linia kolejowa nr 103, km 22,120 – Spytkowice, dojazd do pól

https://www.google.com/maps?q=50.00041340,19.49170370&t=h

  • Linia kolejowa nr 103, km 22,314 – Spytkowice, dojazd do pól

https://www.google.com/maps?q=49.99876720,19.49096410&t=h

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //