INFORMACJA WÓJTA GMINY SPYTKOWICE

herb

INFORMACJA  WÓJTA GMINY SPYTKOWICE z dnia 14 maja 2018 roku

W związku z przekazaną informacją przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie podaję do publicznej wiadomości informację o powołanym z dniem 30 kwietnia br.  na obszarze Gminy Spytkowice urzędniku wyborczym, którym został  Pan Grzegorz Dubiel.

NA SKRÓTY


Informacja o ilości radnych Informacja o głosowaniu Sytem Powiadamiania SMS Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.