Informacja Wójta Gminy Spytkowice w zakresie otwarcia placówek oświatowych

78


Informacja Wójta Gminy Spytkowice
w zakresie otwarcia placówek oświatowych

Szanowni Państwo!

Informuję, że po przeprowadzeniu niezbędnych czynności zmierzających do zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych w placówkach oświatowych, od dnia 25 maja 2020 r. wszystkie szkoły z terenu gminy będą mieć możliwość prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej, klas „0” oraz zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. Zajęcia odbywać się będą z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa tj. m.in. ograniczeniem liczby uczniów przebywających w jednej sali lekcyjnej.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod następującymi numerami telefonów:

1. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Spytkowicach: 33 879 18 14;

2. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ryczowie: 33 879 06 72;

3. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bachowice: 33 879 18 92;

4. Szkoła Podstawowa w Miejscu: 33 879 18 27;

5. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach: 33 879 18 87.

 

Wójt Gminy Spytkowice

Mariusz Krystian

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //