MALARSKIE SELFIE – AUTOPORTRET DOLINY KARPIA

dk

Zapraszamy do udziału w warsztatach plastycznych poprowadzonych przez dyplomowanego artystę-plastyka. Cykl warsztatów plastycznych będzie miał na celu stworzenie autoportretów/portretów mieszkańców Doliny Karpia. W ramach warsztatów mieszkańcy na bazie wykonanych i przetransponowanych wcześniej zdjęć wykonają na podobraziach własne portrety przy pomocy udostępnionych farb i pędzli. Spotkania będą ogólnodostępne, a udział w spotkaniach będzie bezpłatny. W związku z ograniczoną liczbą miejsc o udziale w spotkaniach zadecyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia będą przyjmowane drogą telefoniczną (502-931-349) lub mailową (grant@op.pl).

Ostatecznie wszystkie stworzone w ramach warsztatów prace zostaną zaprezentowane na wystawie zwieńczającej realizację projektu. Wystawa zostanie pokazana w dwóch miejscach w Brzeźnicy oraz w Zatorze.

Terminy spotkań i warsztatów:

BRZEŹNICA - Izba Regionalna Doliny Karpia w Brzeźnicy  / ul. Wiślana 22, 34-114 Brzeźnica

20.07.18 godz. 18:00   spotkanie organizacyjne

27.07.18 godz. 18:00   warsztaty plastyczne

 

ZATOR - Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki  / ul. Jana Matejki 1, 32-640 Zator

19.07.18 godz. 10:00   spotkanie organizacyjne *

26.07.18 godz. 10:00   warsztaty plastyczne

*Miejsce spotkania: Plac  zabaw przy Regionalnym Ośrodku Kultury Doliny Karpia  w Zatorze

 

BĘCZYN** - Pracownia Twórcza BĘ202  / ul. Leśna 56, 34-113 Bęczyn

21.07.18 godz. 15:00   spotkanie organizacyjne

28.07.18 godz. 15:00   warsztaty plastyczne

**spotkanie dedykowane osobom powyżej 50 roku życia, osobom poniżej 35 roku życia, kobietom i rybakom

 

Terminy wystaw:

- Izba Regionalna Doliny Karpia w Brzeźnicy, ul. Wiślana 22, 34-114 Brzeźnica

17.08.18 – 31.08.18 (wernisaż 17.08.18 godz. 18:00)

- Galeria Rynek 2, ul. Rynek 2, 32-640 Zator

21.09.18 – 05.10.18 (wernisaż 21.09.18 godz. 18:00)

Zadanie pt. „Zorganizowanie wydarzenia kulturalno-integracyjnego w formie spotkań i warsztatów oraz cyklu wystaw „Malarskie Selfie - Autoportret Doliny Karpia” na rzecz promocji regionu Doliny Karpia”."  realizowane w ramach Projektu grantowego pod nazwą "Zorganizowanie spotkań dla lokalnej społeczności stanowiących atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

EUDK

malarskie selfie

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup