MALARSKIE SELFIE – AUTOPORTRET DOLINY KARPIA

dk

Zapraszamy do udziału w warsztatach plastycznych poprowadzonych przez dyplomowanego artystę-plastyka. Cykl warsztatów plastycznych będzie miał na celu stworzenie autoportretów/portretów mieszkańców Doliny Karpia. W ramach warsztatów mieszkańcy na bazie wykonanych i przetransponowanych wcześniej zdjęć wykonają na podobraziach własne portrety przy pomocy udostępnionych farb i pędzli. Spotkania będą ogólnodostępne, a udział w spotkaniach będzie bezpłatny. W związku z ograniczoną liczbą miejsc o udziale w spotkaniach zadecyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia będą przyjmowane drogą telefoniczną (502-931-349) lub mailową (grant@op.pl).

Ostatecznie wszystkie stworzone w ramach warsztatów prace zostaną zaprezentowane na wystawie zwieńczającej realizację projektu. Wystawa zostanie pokazana w dwóch miejscach w Brzeźnicy oraz w Zatorze.

Terminy spotkań i warsztatów:

BRZEŹNICA - Izba Regionalna Doliny Karpia w Brzeźnicy  / ul. Wiślana 22, 34-114 Brzeźnica

20.07.18 godz. 18:00   spotkanie organizacyjne

27.07.18 godz. 18:00   warsztaty plastyczne

 

ZATOR - Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki  / ul. Jana Matejki 1, 32-640 Zator

19.07.18 godz. 10:00   spotkanie organizacyjne *

26.07.18 godz. 10:00   warsztaty plastyczne

*Miejsce spotkania: Plac  zabaw przy Regionalnym Ośrodku Kultury Doliny Karpia  w Zatorze

 

BĘCZYN** - Pracownia Twórcza BĘ202  / ul. Leśna 56, 34-113 Bęczyn

21.07.18 godz. 15:00   spotkanie organizacyjne

28.07.18 godz. 15:00   warsztaty plastyczne

**spotkanie dedykowane osobom powyżej 50 roku życia, osobom poniżej 35 roku życia, kobietom i rybakom

 

Terminy wystaw:

- Izba Regionalna Doliny Karpia w Brzeźnicy, ul. Wiślana 22, 34-114 Brzeźnica

17.08.18 – 31.08.18 (wernisaż 17.08.18 godz. 18:00)

- Galeria Rynek 2, ul. Rynek 2, 32-640 Zator

21.09.18 – 05.10.18 (wernisaż 21.09.18 godz. 18:00)

Zadanie pt. „Zorganizowanie wydarzenia kulturalno-integracyjnego w formie spotkań i warsztatów oraz cyklu wystaw „Malarskie Selfie - Autoportret Doliny Karpia” na rzecz promocji regionu Doliny Karpia”."  realizowane w ramach Projektu grantowego pod nazwą "Zorganizowanie spotkań dla lokalnej społeczności stanowiących atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

EUDK

malarskie selfie

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //