Mieszkasz na terenie Gmin Doliny Karpia - zapisz się na bezpłatne kursy komputerowe!

dk

Uprzejmie informujemy, że trwają bezpłatne kursy komputerowe dla mieszkańców Gmin Doliny Karpia. Zasięg realizacji projektu „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Zator” został rozszerzony o partnerskie Gminy Doliny Karpia tj. Gminę Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Spytkowice i Tomice.

 

Nie czekaj zapisz się na bezpłatne kursy komputerowe – są Wolne miejsca!

 

Uprzejmie informujemy, że Gmina Zator prowadzi bezpłatne szkolenia komputerowe w ramach realizacji projektu pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Zator”, „e-Xtra kompetentni – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

 

Projekt skierowany jest do osób w wieku 25 – 74 lata i zakłada realizację 7 szkoleń w obszarze kompetencji cyfrowych obejmujących takie tematy jak:

– „Rodzic w Internecie”,

– „Mój biznes w sieci”,

– „Moje finanse i transakcje w sieci”,

– „Działam w sieciach społecznościowych”,

– „Tworzę własną stronę internetową (blog)”,

– „Rolnik w sieci”,

– „Kultura w sieci”.

Zajęcia w ramach jednego modułu szkoleniowego  (w wymiarze 16 godzin dydaktycznych) będą realizowane w grupach max. 12 osobowych od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych (4 dni x 4 godziny).

Nabór uczestników do projektu prowadzony jest na bieżąco do uzyskania pełnej liczby uczestników. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Zatorze do Działu Rozwoju, Oświaty i Zdrowia tel. 33 8412 215 wew. 16, e mail – promocja@zator.pl.

 

Warunkiem uczestnictwa mieszkańców z terenu Gminy Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Spytkowice, Tomice w projekcie jest deklaracja o braku udziału w analogicznych projektach na terenie w/w gmin.

Więcej informacji dostępnych na www.zator.pl

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Doliny Karpia do korzystania z bezpłatnych kursów komputerowych.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup