Zaproszenie do składania ofert - Budowa sieci oświetlenia na istniejących przejściach

herb

Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe na zadanie. Budowa  sieci  oświetlenia na istniejących  przejściach dla oświetlenia przejść dla pieszych  zlokalizowanych  w  ciągu  drogi krajowej  DK44  na  terenie Gminy Spytkowice  w  miejscowości,  Spytkowice, Ryczów, Półwieś

Załączniki:

Ogłoszenie

Specyfikacja przejścia na DK44

Przedmiar robót - Spytkowice

Przedmiar robót - Ryczów

Przedmiar robót - Półwieś

Oświetlenie przejścia Ryczów

Spytkowice - plan E-3

Spytkowice - plany i schematy

Spytkowice - projekt wykonawczy

Półwieś - plan E-1

Półwieś - opis

 

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //