Zaproszenie do składania ofert - Budowa sieci oświetlenia na istniejących przejściach

herb

Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe na zadanie. Budowa  sieci  oświetlenia na istniejących  przejściach dla oświetlenia przejść dla pieszych  zlokalizowanych  w  ciągu  drogi krajowej  DK44  na  terenie Gminy Spytkowice  w  miejscowości,  Spytkowice, Ryczów, Półwieś

Załączniki:

Ogłoszenie

Specyfikacja przejścia na DK44

Przedmiar robót - Spytkowice

Przedmiar robót - Ryczów

Przedmiar robót - Półwieś

Oświetlenie przejścia Ryczów

Spytkowice - plan E-3

Spytkowice - plany i schematy

Spytkowice - projekt wykonawczy

Półwieś - plan E-1

Półwieś - opis

 

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //