Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu oraz użyczenia w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata

bip main

Wójt Gminy Spytkowice

ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice

(powiat wadowicki)

podaje do publicznej wiadomości, że w okresie od 8 listopada do 29 listopada 2018 r. na tablicach ogłoszeń i w siedzibie Urzędu Gminy w Spytkowicach tel. (33) 8791 – 820, fax. (33) 8791 – 560 podany zostanie wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Spytkowice przeznaczonych do najmu oraz użyczenia w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata:

 

Umowa najmu: 

obręb Bachowice:

1. lokal użytkowy o pow. 8,76 m 2 położony w budynku przy ulicy Księdza Gołby 33

            W/w budynek wzniesiony jest na działkach o numerach ewidencyjnych 936/1, 936/2 i 940 opisanych w Księdze Wieczystej Nr KR1W/00077670/7 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach.

Lokal użytkowy przeznaczony jest pod działalność bankową. Okres najmu – 5 lat.

            Stawka najmu lokalu za 1 m2 wynosi 17,00 zł (netto) miesięcznie, termin wnoszenia opłat do 10 każdego miesiąca.

            W czasie trwania umowy wysokość najmu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek.

Umowy użyczenia: 

obręb Bachowice:

1. budynek Ośrodka Zdrowia o pow. 284,3 m2 wraz z działką o pow. 0,1706 ha, położony przy ulicy Górki 5

Przedmiotem umowy użyczenia jest w/w budynek o powierzchni 284,30 m2  wraz z działką o numerze ewidencyjnym 874/7 o powierzchni 0,1706 ha, opisaną w Księdze Wieczystej Nr KR1W/00078968/0 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach, z przeznaczeniem pod działalność statutową. Okres użyczenia – 5 lat.

2. lokal użytkowy o pow. 16,89 m2 położony w budynku przy ulicy Księdza Gołby 33

Przedmiotem umowy użyczenia jest lokal użytkowy o powierzchni 16,89 m2 położony w w/w budynku, zlokalizowany na działkach o numerach ewidencyjnych 936/1, 936/2 i 940 opisanych w Księdze Wieczystej Nr KR1W/00077670/7 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach. Okres użyczenia – 5 lat.

obręb Spytkowice:

1. lokal użytkowy o pow. 170,33 m 2 położony w budynku przy ulicy Szkolnej 1 oraz lokal użytkowy o pow. 373,49 m 2 położony w budynku przy ulicy Szkolnej 3 wraz z działką o pow. 0,2841 ha – Ośrodki Zdrowia

      Przedmiotem umowy użyczenia jest lokal użytkowy o powierzchni 170,33 m2  oraz lokal użytkowy o powierzchni 373,49 m2 położony w w/w budynkach wraz z działką o numerze ewidencyjnym 129/18 o powierzchni 0,2841 ha, opisaną w Księdze Wieczystej KR1W/00021541/7 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach, z przeznaczeniem pod działalność statutową. Okres użyczenia – 5 lat. 

2.  lokal użytkowy o powierzchni 50,50 m2 położony w budynku przy ulicy Zamkowej 12 – Posterunek Policji

            Przedmiotem umowy użyczenia jest lokal użytkowy o powierzchni 50,50 m2 położony w/w budynku, zlokalizowanym na działkach o numerach ewidencyjnych 76/9 i 77/2 opisanych w Księdze Wieczystej Nr KR1W/00061443/2 oraz 76/13 opisanej w Księdze wieczystej Nr KR1W/00047627/2 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach, z przeznaczeniem pod działalność statutową. Okres użyczenia – 5 lat.

obręb Ryczów:

1. budynek Ośrodka Zdrowia o pow. 284,30 m2 wraz z działką o pow. 0,3150 ha, położony przy ulicy Parkowej 11

         Przedmiotem umowy użyczenia jest w/w budynek o powierzchni 284,30 m2 wraz z działką o numerze ewidencyjnym 1287/6 o powierzchni 0,3150 ha, opisaną w Księdze Wieczystej Nr KR1W/00046076/7 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach, z przeznaczeniem pod działalność statutową. Okres użyczenia – 5 lat.

obręb Półwieś:

1. budynek Wiejskiego Klubu Sportowego Victoria o pow. 71,30 m2 wraz z działkami o łącznej pow. 1,4504 ha , położonymi przy ulicy Kolejowej 66

         Przedmiotem umowy użyczenia jest budynek o powierzchni 71,30 m2 wraz z działkami o numerach ewidencyjnych 642/1 o pow. 0,0162 ha, 642/2 o pow. 0,0361 ha, 641/3 o pow. 0,2435 ha, 644/3 o pow. 1,1546 ha opisanymi w Księdze Wieczystej Nr KR1W/00094104/4 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach, z przeznaczeniem pod działalność statutową. Okres użyczenia – 5 lat.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości winny złożyć wniosek do dnia 20 grudnia 2018 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju Nr 15 – II piętro Urzędu Gminy, lub
tel. (33) 8791 – 820 wew. 31 w godz. pracy Urzędu.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //