Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu oraz użyczenia w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata

bip main

Wójt Gminy Spytkowice

ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice

(powiat wadowicki)

podaje do publicznej wiadomości, że w okresie od 8 listopada do 29 listopada 2018 r. na tablicach ogłoszeń i w siedzibie Urzędu Gminy w Spytkowicach tel. (33) 8791 – 820, fax. (33) 8791 – 560 podany zostanie wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Spytkowice przeznaczonych do najmu oraz użyczenia w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata:

 

Umowa najmu: 

obręb Bachowice:

1. lokal użytkowy o pow. 8,76 m 2 położony w budynku przy ulicy Księdza Gołby 33

            W/w budynek wzniesiony jest na działkach o numerach ewidencyjnych 936/1, 936/2 i 940 opisanych w Księdze Wieczystej Nr KR1W/00077670/7 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach.

Lokal użytkowy przeznaczony jest pod działalność bankową. Okres najmu – 5 lat.

            Stawka najmu lokalu za 1 m2 wynosi 17,00 zł (netto) miesięcznie, termin wnoszenia opłat do 10 każdego miesiąca.

            W czasie trwania umowy wysokość najmu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek.

Umowy użyczenia: 

obręb Bachowice:

1. budynek Ośrodka Zdrowia o pow. 284,3 m2 wraz z działką o pow. 0,1706 ha, położony przy ulicy Górki 5

Przedmiotem umowy użyczenia jest w/w budynek o powierzchni 284,30 m2  wraz z działką o numerze ewidencyjnym 874/7 o powierzchni 0,1706 ha, opisaną w Księdze Wieczystej Nr KR1W/00078968/0 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach, z przeznaczeniem pod działalność statutową. Okres użyczenia – 5 lat.

2. lokal użytkowy o pow. 16,89 m2 położony w budynku przy ulicy Księdza Gołby 33

Przedmiotem umowy użyczenia jest lokal użytkowy o powierzchni 16,89 m2 położony w w/w budynku, zlokalizowany na działkach o numerach ewidencyjnych 936/1, 936/2 i 940 opisanych w Księdze Wieczystej Nr KR1W/00077670/7 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach. Okres użyczenia – 5 lat.

obręb Spytkowice:

1. lokal użytkowy o pow. 170,33 m 2 położony w budynku przy ulicy Szkolnej 1 oraz lokal użytkowy o pow. 373,49 m 2 położony w budynku przy ulicy Szkolnej 3 wraz z działką o pow. 0,2841 ha – Ośrodki Zdrowia

      Przedmiotem umowy użyczenia jest lokal użytkowy o powierzchni 170,33 m2  oraz lokal użytkowy o powierzchni 373,49 m2 położony w w/w budynkach wraz z działką o numerze ewidencyjnym 129/18 o powierzchni 0,2841 ha, opisaną w Księdze Wieczystej KR1W/00021541/7 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach, z przeznaczeniem pod działalność statutową. Okres użyczenia – 5 lat. 

2.  lokal użytkowy o powierzchni 50,50 m2 położony w budynku przy ulicy Zamkowej 12 – Posterunek Policji

            Przedmiotem umowy użyczenia jest lokal użytkowy o powierzchni 50,50 m2 położony w/w budynku, zlokalizowanym na działkach o numerach ewidencyjnych 76/9 i 77/2 opisanych w Księdze Wieczystej Nr KR1W/00061443/2 oraz 76/13 opisanej w Księdze wieczystej Nr KR1W/00047627/2 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach, z przeznaczeniem pod działalność statutową. Okres użyczenia – 5 lat.

obręb Ryczów:

1. budynek Ośrodka Zdrowia o pow. 284,30 m2 wraz z działką o pow. 0,3150 ha, położony przy ulicy Parkowej 11

         Przedmiotem umowy użyczenia jest w/w budynek o powierzchni 284,30 m2 wraz z działką o numerze ewidencyjnym 1287/6 o powierzchni 0,3150 ha, opisaną w Księdze Wieczystej Nr KR1W/00046076/7 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach, z przeznaczeniem pod działalność statutową. Okres użyczenia – 5 lat.

obręb Półwieś:

1. budynek Wiejskiego Klubu Sportowego Victoria o pow. 71,30 m2 wraz z działkami o łącznej pow. 1,4504 ha , położonymi przy ulicy Kolejowej 66

         Przedmiotem umowy użyczenia jest budynek o powierzchni 71,30 m2 wraz z działkami o numerach ewidencyjnych 642/1 o pow. 0,0162 ha, 642/2 o pow. 0,0361 ha, 641/3 o pow. 0,2435 ha, 644/3 o pow. 1,1546 ha opisanymi w Księdze Wieczystej Nr KR1W/00094104/4 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach, z przeznaczeniem pod działalność statutową. Okres użyczenia – 5 lat.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości winny złożyć wniosek do dnia 20 grudnia 2018 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju Nr 15 – II piętro Urzędu Gminy, lub
tel. (33) 8791 – 820 wew. 31 w godz. pracy Urzędu.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //