Informacja Wójta Gminy o przygotowywanym zadaniu inwestycyjnym

herb

Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.) informuję, że przygotowywane jest zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr K470288 w miejscowości Spytkowice ul. Sosienki w km 0+028,88 do km 084,38 wraz z odbudową istniejącego obiektu inżynierskiego w km 2+380 na Potoku Spytkowickim (w km 0+057 drogi gminnej) polegająca na rozbiórce i budowie nowego obiektu wraz z przebudową istniejącej infrastruktury technicznej”.

 

Pełna treść informacji znajduje się w poniższym linku.

Informacja

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //