Informacja Wójta Gminy o przygotowywanym zadaniu inwestycyjnym

herb

Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.) informuję, że przygotowywane jest zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr K470288 w miejscowości Spytkowice ul. Sosienki w km 0+028,88 do km 084,38 wraz z odbudową istniejącego obiektu inżynierskiego w km 2+380 na Potoku Spytkowickim (w km 0+057 drogi gminnej) polegająca na rozbiórce i budowie nowego obiektu wraz z przebudową istniejącej infrastruktury technicznej”.

 

Pełna treść informacji znajduje się w poniższym linku.

Informacja

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //