Debata "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie. Możesz mieć na nie wpływ..."

policja

KOMENDA POWIATOWA POLICJI

     w Wadowicach

oraz Posterunek Policji w Spytkowicach

zapraszają na debatę

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie. Możesz mieć na nie wpływ.
Spożywanie alkoholu w miejscach publicznych miejscowości Spytkowice”.

19 grudnia 2018 r.
świetlica wiejska w Spytkowicach

PLAN DEBATY:

17.00 -17.10 - otwarcie debaty społecznej, przedstawienie tematu oraz planu debaty

17.10 -18.00 - omówienie problematyki dotyczącej spożywania alkoholu w miejscach publicznych na terenie miejscowości Spytkowice oraz obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie. Zwrócenie uwagi na działające w Policji narzędzia w postaci „KMZB”, „Działania priorytetowe dzielnicowego”, aplikacja „Moja Komenda”.

Dyskusja

18.00- 18.10 - wnioski, podsumowanie

18.10 -18.20 - ankieta ewaluacyjna

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup