INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

herb

Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim przypominamy o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim i dokonać opłaty do 31 stycznia 2019 roku za korzystanie z zezwoleń (zgodnie z art. 11¹ ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t.j. Dz. U. z 2018 poz.2137 ze zm.).

Niedokonanie opłaty w terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.

Wpłaty można dokonać bezpośrednio w kasie Banku Spółdzielczego w Spytkowicach bez ponoszenia dodatkowych opłat gotówką lub przelewem na konto Urzędu Gminy w Spytkowicach ul. Zamkowa 12 34 –116 Spytkowice  w BPS/o Spytkowice 

nr konta bankowego –     91 8112 0008 0030 0214 2000 0010

 

Druk oświadczenia

(do ściągnięcia w formacie. doc.) dostępny jest również

w pok. Nr 9 Urzędu Gminy w Spytkowicach przy ul. Zamkowej 12.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //