INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

herb

Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim przypominamy o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim i dokonać opłaty do 31 stycznia 2019 roku za korzystanie z zezwoleń (zgodnie z art. 11¹ ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t.j. Dz. U. z 2018 poz.2137 ze zm.).

Niedokonanie opłaty w terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.

Wpłaty można dokonać bezpośrednio w kasie Banku Spółdzielczego w Spytkowicach bez ponoszenia dodatkowych opłat gotówką lub przelewem na konto Urzędu Gminy w Spytkowicach ul. Zamkowa 12 34 –116 Spytkowice  w BPS/o Spytkowice 

nr konta bankowego –     91 8112 0008 0030 0214 2000 0010

 

Druk oświadczenia

(do ściągnięcia w formacie. doc.) dostępny jest również

w pok. Nr 9 Urzędu Gminy w Spytkowicach przy ul. Zamkowej 12.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup