Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi geodezyjnej

herb

Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie czynności rozgraniczeniowych w obrębie Bachowice gmina Spytkowice.

Przedmiotem rozgraniczenia jest ustalenie granicy działki o numerze ewidencyjnym 447/11 z działką o numerze ewidencyjnym 410/3.

Postępowanie rozgraniczeniowe zostało wszczęte postanowieniem Wójta Gminy Spytkowice Nr RGGiOŚ.6830.4.7.2018.SŚ z dnia 15.10.2018 r..

W ofercie proszę o podanie kwoty brutto za jaką może być wykonane przedmiotowe rozgraniczenie.

Umowa zostanie zawarta z Wójtem Gminy Spytkowice.

W załączeniu kopia mapy ewidencyjnej w skali 1 : 2000.

Jednocześnie informuję, iż czynności rozgraniczeniowe winny być wykonane w terminie do pięciu miesięcy, licząc od dnia otrzymania upoważnienia.  

Termin składania ofert do dnia 31 stycznia 2019 r.

 

Załącznik:  Mapa.pdf

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //