Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi geodezyjnej

herb

Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie czynności rozgraniczeniowych w obrębie Bachowice gmina Spytkowice.

Przedmiotem rozgraniczenia jest ustalenie granicy działki o numerze ewidencyjnym 447/11 z działką o numerze ewidencyjnym 410/3.

Postępowanie rozgraniczeniowe zostało wszczęte postanowieniem Wójta Gminy Spytkowice Nr RGGiOŚ.6830.4.7.2018.SŚ z dnia 15.10.2018 r..

W ofercie proszę o podanie kwoty brutto za jaką może być wykonane przedmiotowe rozgraniczenie.

Umowa zostanie zawarta z Wójtem Gminy Spytkowice.

W załączeniu kopia mapy ewidencyjnej w skali 1 : 2000.

Jednocześnie informuję, iż czynności rozgraniczeniowe winny być wykonane w terminie do pięciu miesięcy, licząc od dnia otrzymania upoważnienia.  

Termin składania ofert do dnia 31 stycznia 2019 r.

 

Załącznik:  Mapa.pdf

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //