Oceny wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Spytkowice na realizację zadania o charakterze sportowym

herb

WYNIKI

oceny wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Spytkowice na realizację zadania o charakterze sportowym

Lp.

Wnioskodawca

Nazwa zadania

Przyznane

Punkty

Kwota

dotacji

 

1.

 

Ludowy Klub Sportowy „BOROWIK”
34 – 116 Spytkowice,
Bachowice ul. Pod Borem 63

„Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie miejscowości Bachowice poprzez udział w rozgrywkach oraz prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej”

39

 

 

75.000

 

2.

 

Ludowy Klub Sportowy „ORZEŁ”

34 – 115 Ryczów, ul. Stadionowa 23

„Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu przez udział
w rozgrywkach piłki nożnej oraz prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Spytkowiceze szczególnym uwzględnieniem miejscowości Ryczów”

38

 

 

71.000

 

3.

 

Ludowy Klub Sportowy „ASTRA”

34 – 116 Spytkowice, ul. Zamkowa 52

„Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie miejscowości Spytkowice poprzez: prowadzenie szkolenia sportowego, organizację i uczestnictwo w rozgrywkach
i zawodach, współzawodnictwo sportowe w dyscyplinie sportowej, jaką jest piłka nożna”

34

 

 

57.200

 

4.

 

Wiejski Klub Sportowy „VICTORIA”
34 – 115 Ryczów, Półwieś ul. Górna 71

„Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu poprzez udział w rozgrywkach piłki nożnej oraz prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży z terenu gminy ze szczególnym uwzględnianiem miejscowości Półwieś”

28

 

26.000

 

5.

 

Klub Tenisa Stołowego „VICTORIA SPYTKOWICE”

34-116 Spytkowice, ul. Wadowicka 106

 

„Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Spytkowice  poprzez prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci, młodzieży
i dorosłych z tenisa stołowego, udział
w zawodach sportowych oraz poprawę warunków uprawiania sportu”

24

 

 

12.000

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup