Oceny wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Spytkowice na realizację zadania o charakterze sportowym

herb

WYNIKI

oceny wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Spytkowice na realizację zadania o charakterze sportowym

Lp.

Wnioskodawca

Nazwa zadania

Przyznane

Punkty

Kwota

dotacji

 

1.

 

Ludowy Klub Sportowy „BOROWIK”
34 – 116 Spytkowice,
Bachowice ul. Pod Borem 63

„Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie miejscowości Bachowice poprzez udział w rozgrywkach oraz prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej”

39

 

 

75.000

 

2.

 

Ludowy Klub Sportowy „ORZEŁ”

34 – 115 Ryczów, ul. Stadionowa 23

„Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu przez udział
w rozgrywkach piłki nożnej oraz prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Spytkowiceze szczególnym uwzględnieniem miejscowości Ryczów”

38

 

 

71.000

 

3.

 

Ludowy Klub Sportowy „ASTRA”

34 – 116 Spytkowice, ul. Zamkowa 52

„Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie miejscowości Spytkowice poprzez: prowadzenie szkolenia sportowego, organizację i uczestnictwo w rozgrywkach
i zawodach, współzawodnictwo sportowe w dyscyplinie sportowej, jaką jest piłka nożna”

34

 

 

57.200

 

4.

 

Wiejski Klub Sportowy „VICTORIA”
34 – 115 Ryczów, Półwieś ul. Górna 71

„Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu poprzez udział w rozgrywkach piłki nożnej oraz prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży z terenu gminy ze szczególnym uwzględnianiem miejscowości Półwieś”

28

 

26.000

 

5.

 

Klub Tenisa Stołowego „VICTORIA SPYTKOWICE”

34-116 Spytkowice, ul. Wadowicka 106

 

„Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Spytkowice  poprzez prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci, młodzieży
i dorosłych z tenisa stołowego, udział
w zawodach sportowych oraz poprawę warunków uprawiania sportu”

24

 

 

12.000

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //