Zaproszenie do składania ofert - Opracowanie projektu

herb

Wójt Gminy  Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe  na zadanie:

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pn.

„Utworzenie strefy rekreacyjno – wypoczynkowej w miejscowości Półwieś”

 

Prace obejmować będą:

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pn. „Utworzenie strefy rekreacyjno – wypoczynkowej w miejscowości Półwieś” w ramach którego Zamawiający przewiduje budowę placu zabaw oraz strefy rekreacji i strefy aktywności fizycznej na działkach o numerach ewidencyjnych 429, 430/1, 1470 obręb ewidencyjny Półwieś jednostka ewidencyjna Spytkowice.

Załączniki:

Ogłoszenie

Załącznik graficzny

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //