Zaproszenie do składania ofert - Opracowanie projektu

herb

Wójt Gminy  Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe  na zadanie:

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pn.

„Utworzenie strefy rekreacyjno – wypoczynkowej w miejscowości Półwieś”

 

Prace obejmować będą:

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pn. „Utworzenie strefy rekreacyjno – wypoczynkowej w miejscowości Półwieś” w ramach którego Zamawiający przewiduje budowę placu zabaw oraz strefy rekreacji i strefy aktywności fizycznej na działkach o numerach ewidencyjnych 429, 430/1, 1470 obręb ewidencyjny Półwieś jednostka ewidencyjna Spytkowice.

Załączniki:

Ogłoszenie

Załącznik graficzny

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //