Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

wody logo

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2268),

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Jarosława Nowaka, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące pod dnem cieków wodnych bezwykopowo w rurze ochronnej rurociągu kanalizacji sanitarnej w związku z realizacją zadania pod nazwą: ”Rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Spytkowice poprzez rozbudowę, przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Spytkowicach, budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Spytkowice, Miejsce, Lipowa, Bachowice, Ryczów i Półwieś oraz likwidację oczyszczalni ścieków w Bachowicach” – Etap III, w następujących lokalizacjach:

Przez wody Potoku Spytkowickiego:

-        PB 9 w km 6+250 , (współrzędne geodezyjne X: 5538001.3658; Y: 7392265.9387)

-        PB10 w km 5+430, (współrzędne geodezyjne X: 5538644.6415; Y: 7392629.2222)

-        PB11 w km 5+510, (współrzędne geodezyjne X: 5538802.0051; Y: 7392751.0979)

-        PB15 w km 6+450, (współrzędne geodezyjne X: 5537865.9517; Y: 7392109.1242)

-        PS1.1 PS1.2 w km 2+790, (współrzędne geodezyjne X: 5540677.7033; Y:7392840.1167)

-        PS2 w km 3+240, (współrzędne geodezyjne X: 5540357.0675; Y: 7392681.4272)

-        PS3 w km 3+830, (współrzędne geodezyjne X: 5539912.009; Y: 7392596.0881)

-        PS4 w km 3+860, (współrzędne geodezyjne X: 5539890.4003; Y: 7392593.7091)

-        PS5 w km 3+930, (współrzędne geodezyjne X: 5539819.5493; Y: 7392633.201)

-        PS6 w km 4+120, (współrzędne geodezyjne X: 5539658.4217; Y: 7392625.5689)

-        PS7 w km 4+200, (współrzędne geodezyjne X: 5539601.7236; Y: 7392639.2066);

Przez wody Dopływu Potoku Spytkowickiego PB14 (współrzędne geodezyjne X: 5538548.1633; Y: 7392778.5309);

Przez wody Dopływu Potoku Spytkowickiego PS8-9w km 0+100 (współrzędne geodezyjne X: 5539091.8248; Y: 7392594.3641).

 

Operat wodnoprawny znajduje się do wglądu dla stron postępowania w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Krakowie, ul. Piłsudskiego 22 – w godzinach 8.00-14.00. Sprawę prowadzi Kinga Warkocz-Pęcak, telefon 12 62 84 332.

 

Dyrektor ZZ w Krakowie

Tadeusz Banduła

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //