Zaproszenie do składania ofert - Dostawa wyrobów betonowych

herb

Wójt Gminy  Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe  na zadanie:

„Dostawa wyrobów betonowych wraz załadunkiem, transportem

i rozładunkiem na terenie Gminy Spytkowice”

 

Przedmiot zamówienia:

Dostawa wyrobów betonowych wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem na terenie Gminy Spytkowice – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Dostarczone wyroby betonowe, zgodnie z załącznikiem nr 1 muszą posiadać odpowiednie atesty oraz deklaracje zgodności z obowiązującą normą.

Termin realizacji zadania:

sukcesywnie w ciągu roku wg zapotrzebowania do dnia 30.10.2019r.

Oferty należy składać:

Na załączonym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia do którego należy dołączyć Załączniki Nr 2, Nr 3, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – Dostawa wyrobów betonowych wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem na terenie Gminy Spytkowice w roku 2019” na dzienniku podawczym, parter Urzędu Gminy Spytkowice ul. Zamkowa 12 lub przesłać na adres Urzędu Gminy Spytkowice, faksem (33) 879 15 60, e-mailem: ppri@spytkowice.net.pl do dnia 11.03.2019r.

Załącznik: Ogłoszenie

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //