Zaproszenie do składania ofert - Dostawa wyrobów betonowych

herb

Wójt Gminy  Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe  na zadanie:

„Dostawa wyrobów betonowych wraz załadunkiem, transportem

i rozładunkiem na terenie Gminy Spytkowice”

 

Przedmiot zamówienia:

Dostawa wyrobów betonowych wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem na terenie Gminy Spytkowice – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Dostarczone wyroby betonowe, zgodnie z załącznikiem nr 1 muszą posiadać odpowiednie atesty oraz deklaracje zgodności z obowiązującą normą.

Termin realizacji zadania:

sukcesywnie w ciągu roku wg zapotrzebowania do dnia 30.10.2019r.

Oferty należy składać:

Na załączonym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia do którego należy dołączyć Załączniki Nr 2, Nr 3, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – Dostawa wyrobów betonowych wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem na terenie Gminy Spytkowice w roku 2019” na dzienniku podawczym, parter Urzędu Gminy Spytkowice ul. Zamkowa 12 lub przesłać na adres Urzędu Gminy Spytkowice, faksem (33) 879 15 60, e-mailem: ppri@spytkowice.net.pl do dnia 11.03.2019r.

Załącznik: Ogłoszenie

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup