Obwieszczenie - pobór wód Spytkowice Kępki

wody logo

Na podstawie art. 61 § 1 oraz § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Spytkowicach w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędu ujęciem studziennym Spytkowice-Kępki.

Operat wodnoprawny znajduje się do wglądu dla stron postępowania w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Krakowie, ul. Piłsudskiego 22 - w godzinach 8.00-14.00. Sprawę prowadzi Justyna Stanek, telefon 12 628 43 09. Ewentualne wnioski i uwagi do sprawy można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

                Niniejsze zawiadomienie dotyczy właścicieli następujących działek zlokalizowanych w miejscowości Spytkowice, gmina Spytkowice, powiat wadowicki: 3544, 3487, 3418, 3552/2, 3479/6, 3417/1, 3428/276, 3479/1, 3417/2, 3428/275, 3479/3, 3416, 3428/76, 3473/2, 3410, 3535/41, 3472/5, 3409, 3540/1, 3472/7, 3408, 3535/2, 3472/6, 3411, 3535/1, 3466/1, 3412, 3534/1, 3472/8, 3413, 3532/2, 3472/9, 4477, 3532/4, 3461/3, 4471/3, 3532/8, 3452/7, 3428/260, 3532/7, 3452/5, 3428/280, 3532/6, 3428/89, 3535/42, 3530/1, 4868/3, 3212/1, 3530/2, 3428/15, 3211/1, 3530/3, 3428/88, 3211/3, 3523, 3428/87, 3428/2, 3520/1, 3428/259, 3428/13, 3520/2, 3428/16, 3428/14, 3520/3, 3427/1, 3452/6, 3515/2, 3426/2, 3535/3, 3515/1, 3426/1, 3535/53, 3512/1, 3427/2, 3535/54, 3512/2, 3425/1, 3535/40, 3504/1, 3425/2, 3535/39, 3504/2, 3424/1, 3535/43, 3504/3, 3424/2, 3539, 3505/1, 3424/3, 3541, 3505/4, 3423, 3545, 3505/5, 3422, 3505/3, 3421/1, 3502, 3421/2, 3494/2, 3420/1, 3494/4, 3420/2, 3491/6, 3419/1, 3491/3, 3419/2, 3489/1, 3419/3, 3488/1, 3485/1.

                 

 

                                               Z up. Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie

                                               KIEROWNIK DZIAŁU ZGÓD WODNOPRAWNYCH

                                             mgr inż. Jadwiga Barańska-Kosecka

                                                                              

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //