Obwieszczenie - pobór wód Spytkowice Kępki

wody logo

Na podstawie art. 61 § 1 oraz § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Spytkowicach w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędu ujęciem studziennym Spytkowice-Kępki.

Operat wodnoprawny znajduje się do wglądu dla stron postępowania w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Krakowie, ul. Piłsudskiego 22 - w godzinach 8.00-14.00. Sprawę prowadzi Justyna Stanek, telefon 12 628 43 09. Ewentualne wnioski i uwagi do sprawy można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

                Niniejsze zawiadomienie dotyczy właścicieli następujących działek zlokalizowanych w miejscowości Spytkowice, gmina Spytkowice, powiat wadowicki: 3544, 3487, 3418, 3552/2, 3479/6, 3417/1, 3428/276, 3479/1, 3417/2, 3428/275, 3479/3, 3416, 3428/76, 3473/2, 3410, 3535/41, 3472/5, 3409, 3540/1, 3472/7, 3408, 3535/2, 3472/6, 3411, 3535/1, 3466/1, 3412, 3534/1, 3472/8, 3413, 3532/2, 3472/9, 4477, 3532/4, 3461/3, 4471/3, 3532/8, 3452/7, 3428/260, 3532/7, 3452/5, 3428/280, 3532/6, 3428/89, 3535/42, 3530/1, 4868/3, 3212/1, 3530/2, 3428/15, 3211/1, 3530/3, 3428/88, 3211/3, 3523, 3428/87, 3428/2, 3520/1, 3428/259, 3428/13, 3520/2, 3428/16, 3428/14, 3520/3, 3427/1, 3452/6, 3515/2, 3426/2, 3535/3, 3515/1, 3426/1, 3535/53, 3512/1, 3427/2, 3535/54, 3512/2, 3425/1, 3535/40, 3504/1, 3425/2, 3535/39, 3504/2, 3424/1, 3535/43, 3504/3, 3424/2, 3539, 3505/1, 3424/3, 3541, 3505/4, 3423, 3545, 3505/5, 3422, 3505/3, 3421/1, 3502, 3421/2, 3494/2, 3420/1, 3494/4, 3420/2, 3491/6, 3419/1, 3491/3, 3419/2, 3489/1, 3419/3, 3488/1, 3485/1.

                 

 

                                               Z up. Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie

                                               KIEROWNIK DZIAŁU ZGÓD WODNOPRAWNYCH

                                             mgr inż. Jadwiga Barańska-Kosecka

                                                                              

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //