Obwieszczenie - pobór wód Spytkowice Dolne

wody logo

Na podstawie art. 61 § 1 oraz § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Spytkowicach w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędu ujęciem studziennym Spytkowice-Dolne.

Operat wodnoprawny znajduje się do wglądu dla stron postępowania w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Krakowie, ul. Piłsudskiego 22 - w godzinach 8.00-14.00. Sprawę prowadzi Justyna Stanek, telefon 12 628 43 09. Ewentualne wnioski i uwagi do sprawy można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

                Niniejsze zawiadomienie dotyczy właścicieli następujących działek zlokalizowanych wmiejscowości Spytkowice, gmina Spytkowice, powiat wadowicki: 738/67, 919/48, 5461/3, 958/49, 1029/5, 738/120, 919/47, 1227/30, 958/48, 1031/6, 738/119, 919/7, 992/4, 958/47, 1031/7, 738/126, 919/9, 1227/32, 958/70, 1029/6, 738/127, 919/10, 990/14, 958/25 1029/7, 738/128, 919/12, 990/12, 958/68, 1031/2, 738/60, 919/14, 1227/34, 958/69, 1050/1, 738/61, 919/15, 990/15, 958/45, 1050/2, 738/10, 958/27, 990/13, 958/41, 1050/3, 738/13, 4805/2, 1227/36, 958/40, 1053/5, 871/36, 948/23, 4800/2, 958/38, 1053/6, 945/5, 948/21, 1227/38, 958/56, 1053/7, 4809/2, 948/19, 1025/9, 966/15, 1053/8, 874/31, 948/17, 1227/40, 966/16, 4788/3, 874/20, 948/15, 1025/6, 966/14, 1051, 874/21, 948/13, 4795/2, 987/8, 1056/1, 874/22, 948/20, 1227/42, 966/2, 1056/2, 874/23, 948/18, 1029/8, 987/12, 1054/3, 874/24, 948/16, 1227/43, 987/13, 1054/4, 874/25, 948/14, 4794/3, 987/17, 4786/1, 912/36, 945/4, 1227/45, 987/18, 4783/2, 912/46, 4804/1, 942/18, 987/19, 1076/1, 912/48, 1227/19, 1227/20, 987/15, 1077, 912/50, 958/65, 958/57, 987/16, 1078/7, 912/44, 958/66, 1227/21, 987/14, 1084/16, 912/38, 958/67, 1227/23, 992/1, 1084/17, 912/42, 958/21, 1227/25, 990/4, 1084/18, 912/52, 958/23, 1227/27, 990/5, 1084/19, 912/54, 958/24, 1227/29, 4800/1, 1083/2, 912/35, 1227/22, 1227/31, 1026, 1083/1, 912/45, 966/24, 1227/33, 1025/7, 1101/1, 912/47, 966/22, 1227/35, 1025/8, 1101/2, 912/49, 1227/24, 1227/37, 1025/4, 1104/1, 912/43, 966/4, 1227/39, 4795/3, 4778/1, 912/37, 1227/26, 1227/41, 4794/1, 738/64, 912/41, 1227/28, 1227/44, 1031/5, 738/65, 912/51, 5461/1, 958/28, 4794/2, 738/58, 912/53, 5461/2, 958/50, 1029/4, 738/39, 738/40, 904/10, 944/9, 738/41, 904/12, 944/11, 738/42, 904/14, 944/12, 738/43, 912/3, 946/6, 738/44, 912/4, 946/4, 738/45, 904/18, 946/3, 738/46, 4808/1, 946/5, 738/47, 919/3, 944/14, 866/2, 923/20, 944/13, 870, 923/17, 942/10, 871/1, 923/18, 942/14, 4815/6, 923/12, 942/15, 867/2, 923/14, 942/1, 869, 923/13, 942/17, 872/1, 947/4, 942/16, 880/3, 945/7, 5472/1, 868, 945/6, 919/4, 879, 904/15, 878, 947/5, 876, 947/6, 874/15, 947/7, 874/14, 947/8, 4809/3, 944/8, 904/11, 944/10, 904/13, 944/7.

 

                                                           Z up. Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie

                                                             KIEROWNIK DZIAŁU ZGÓD WODNOPRAWNYCH

                                                           mgr inż. Jadwiga Barańska-Kosecka

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //