Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

herb

O G Ł O S Z E N I E

w spawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Spytkowice w 2019 roku

Wójt Gminy przedstawia poniżej wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji na wsparcie realizowanych działań w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Spytkowice w 2019 roku w zakresie:

1. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży:

NAZWA ORGANIZACJI

KWOTA

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ RYCZOWSKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ 34 – 115 RYCZÓW, UL. SZKOLNA 7

 2.500 zł

MIĘDZYSZKOLNY KLUB KAJAKOWY

34 – 115 RYCZÓW, ŁĄCZANY UL. FLISAKÓW 16

2.000 zł

KLUB SZTUK WALKI CHIKARA

34-105 WYSOKA 58

2.000 zł

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SPYTKOWICACH
34 – 116 SPYTKOWICE, UL. ZAMKOWA 14

 1.500 zł

 

2. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

NAZWA ORGANIZACJI

PUNKTACJA

STOWARZYSZENIE "JESTEŚMY RAZEM"

34-116 SPYTKOWICE, UL. ZAMKOWA 12

8.000 zł

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RYCZOWA I PÓŁWSI 
 34 – 115 RYCZÓW, UL. SZKOLNA 7.

4.000 zł

STOWARZYSZENIE RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI   NIEPEŁNOSPRAWNYCH „DAĆ SZANSĘ” W WADOWICACH
34 – 100 WADOWICE OS.  XX-LECIA 1.

3.000 zł

CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ           
30-656 Kraków, ul. M. Ossowskiego 5.

3.000 zł

STOWARZYSZENIE ,,GŁOSY MIŁOSIERDZIA”

ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice

3.000 zł

KLUB TENISA STOŁOWEGO "VICTORIA" SPYTKOWICE
34-116 SPYTKOWICE, UL.  WADOWICKA 106

2.000 zł

WADOWICKIE STOWARZYSZENIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ KLUB ABSTYNENTÓW "VICTORIA"                     34-100 WADOWICE, UL. LWOWSKA 7

 

2.000 zł

STOWARZYSZENIE KLUBU MOTOCYKLOWEGO GREY WOLVES, 34-123 CHOCZNIA, UL. ZAWALE 36

2.000 zł

LIGA OBRONY KRAJU, Warszawa, ul. Chocimska 14,BIURO MAŁOPOLSKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO LOK
w KRAKOWIE, 30-039 Kraków, ul. Pomorska 2,

KLUB STRZELECKI LIGI OBRONY KRAJU "BASTION"Kęty

2.000 zł

STOWARZYSZENIE SZKOLNY KLUB SPORTU                                 I TURYSTYKI "GLOSATOR" -ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków

1.000 zł

 

3. Działalności wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:

 NAZWA ORGANIZACJI

 PUNKTACJA

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ RYCZOWSKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ 34 – 115 RYCZÓW, UL. SZKOLNA 7

 6.000 zł

 

 

Spytkowice, dnia 27.03.2019 r.

 

 

                                                                                                               WÓJT GMINY

                                                                                                          (-) mgr Mariusz Krystian

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup