Ogłoszenie w spawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Spytkowice w 2018 roku

herb

Wójt Gminy przedstawia poniżej wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji na wsparcie realizowanych działań w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Spytkowice w 2018 roku w zakresie:

1. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży:

 NAZWA ORGANIZACJI

 KWOTA

 MIĘDZYSZKOLNY KLUB KAJAKOWY

34 – 115 RYCZÓW, ŁĄCZANY UL. FLISAKÓW 16

 

2.850 ZŁ

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BACHOWICACH

34 – 116 SPYTKOWICE, BACHOWICE UL. KS. GOŁBY 33

 

2.575 ZŁ

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ RYCZOWSKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ

34 – 115 RYCZÓW, UL. SZKOLNA 7

 2.575 ZŁ

2. „ Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”:

 NAZWA ORGANIZACJI

 KWOTA

STOWARZYSZENIE "JESTEŚMY RAZEM"

34-116 SPYTKOWICE, UL. ZAMKOWA 12

 6.000 ZŁ

KLUB TENISA STOŁOWEGO "VICTORIA" SPYTKOWICE
34-116 SPYTKOWICE, UL.  WADOWICKA 106

 4.000 ZŁ

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI SPYTKOWICKIEJ 
 34-116 SPYTKOWICE, UL. ZAMKOWA 12.

3.000 ZŁ

STOWARZYSZENIE RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI   NIEPEŁNOSPRAWNYCH „DAĆ SZANSĘ” W WADOWICACH
34 – 100 WADOWICE OS.  XX-LECIA 1.

 3.000 ZŁ

CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ           
30-656 Kraków, ul. M. Ossowskiego 5.

3.000 ZŁ

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RYCZOWA I PÓŁWSI 
 34 – 115 RYCZÓW, UL. SZKOLNA 7.

 3.000 ZŁ

WADOWICKIE STOWARZYSZENIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ KLUB ABSTYNENTÓW "VICTORIA"                     

34-100 WADOWICE, UL. LWOWSKA 7

 2.000 ZŁ

STOWARZYSZENIE KLUBU MOTOCYKLOWEGO GREY WOLVES,

34-123 CHOCZNIA, UL. ZAWALE 36

2.000 ZŁ

3. „Działalności wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” 

 NAZWA ORGANZIACJI

 KWOTA

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ RYCZOWSKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ       

34 – 115 RYCZÓW, UL. SZKOLNA 7

 6.000 ZŁ

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup