Wykaz działek przeznaczonych do użyczenia w drodze bezprzetargowej na okres 5 lat na rzecz Małopolskiego Oddziału Okręgowego Czerwonego Krzyża

herb

Wójt Gminy Spytkowice

ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice

(powiat wadowicki)

podaje do publicznej wiadomości, że w okresie od 8 kwietnia 2019 r. do 29 kwietnia 2019 r. na tablicach ogłoszeń i w siedzibie Urzędu Gminy w Spytkowicach tel. (33) 8791 – 820, fax. (33) 8791 – 560 podany zostanie wykaz działek stanowiących własność gminy Spytkowice przeznaczonych do użyczenia w drodze bezprzetargowej na okres 5 lat na rzecz Małopolskiego Oddziału Okręgowego Czerwonego Krzyża w Krakowie w celu ustawienia pojemników na zbiórkę odzieży używanej.

obręb Spytkowice

  • część działki  3330/4 o pow. 6 m2 (3 pojemniki) przy ulicy Nad Kanałem, opisanej w księdze wieczystej Nr KR1W/00090610/6, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice w/w działka znajduje się w terenach oznaczonych symbolami identyfikacyjnymi: „MM – tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami”, „KDx  –  drogi pieszo – jezdne” oraz „KZ – drogi klasy Z (zbiorcze)” .
  • część działki 3000/6 o pow. 8 m2 (4 pojemniki) przy ul. Słonecznej, opisanej w księdze wieczystej Nr KR1W/00097942/1, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice w/w działka znajduje się w terenach oznaczonych symbolami identyfikacyjnymi „UU – tereny aktywności gospodarczej, usług komercyjnych, rekreacyjnych, letniskowych, turystycznych, ofertowe pod rozwój gospodarczy” oraz „KDx – drogi pieszo – jezdne” .

obręb Bachowice

  • część działki  877/2 o pow. 8 m2 (4 pojemniki) przy ul. Księdza Gołby, opisanej w księdze wieczystej Nr KR1W/00059488/2, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice w/w działka znajduje się w terenach oznaczonych symbolami identyfikacyjnymi: „MM – tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami” oraz „KZ – drogi klasy Z (zbiorcze)”.

obręb Ryczów

  • część działki 1291/28 o pow. 6 m2 (3 pojemniki) przy ul. Szkolna, opisanej w księdze wieczystej Nr KR1W/00046540/1, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice w/w działka znajduje się w terenach oznaczonych symbolami identyfikacyjnymi: „UU – tereny aktywności gospodarczej, usług komercyjnych, rekreacyjnych, letniskowych, turystycznych, ofertowe pod rozwój gospodarczy” oraz „KDx
     – drogi pieszo – jezdne”,

obręb Półwieś

  • część działki 1359/8 o pow. 6 m2 (3 pojemniki) przy ul. Mostowej, opisanej w księdze wieczystej Nr KR1W/00069379/8 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice.

 

Szczegółowe ustalenia zostaną określone w umowie.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w użyczeniu w/w działek winny złożyć wniosek do dnia 21 maja 2019 r.

 

Informacje można uzyskać w pokoju Nr 15 – II piętro Urzędu Gminy, lub tel. (33) 8791 – 820 wew. 31 w godz. pracy Urzędu.

 

                                                          

                                                                                              Wójt Gminy Spytkowice      
                                  

                                                                                              (-) Mariusz Krystian (-)

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //