Wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Spytkowice przeznaczonych do najmu w drodze przetargowej na okres dłuższy niż 3 lata

herb

Wójt Gminy Spytkowice

ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice

(powiat wadowicki)

 

podaje do publicznej wiadomości, że w okresie od 23 kwietnia do 14 maja 2019 r. na tablicach ogłoszeń i w siedzibie Urzędu Gminy w Spytkowicach tel. (33) 8791 – 820, fax. (33) 8791 – 560 podany zostanie wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Spytkowice przeznaczonych do najmu w drodze przetargowej na okres dłuższy niż 3 lata:

Umowa najmu:  

obręb Bachowice:

  1. lokal użytkowy o pow. 23,6 m 2 położony w budynku przy ulicy Księdza Gołby 33

 

W/w budynek wzniesiony jest na działkach o numerach ewidencyjnych 936/1, 936/2 i 940 opisanych w Księdze Wieczystej Nr KR1W/00077670/7 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach.

Lokal użytkowy przeznaczony jest pod działalność handlowo-usługową. Okres najmu – 5 lat.

Stawka najmu lokalu za 1 m2 wynosi:

  • 5,90 zł (netto) miesięcznie dla działalności handlowej,
  • 4,90 zł (netto) miesięcznie dla działalności usługowej,

- termin wnoszenia opłat do 10 każdego miesiąca.

W czasie trwania umowy wysokość najmu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości winny złożyć wniosek do dnia 4 czerwca 2019 r.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju Nr 15 – II piętro Urzędu Gminy, lub tel. (33) 8791 – 820 wew. 31 w godz. pracy Urzędu.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //